Nyeste Blå Vekst

[19.05.20] Vindkraft kan redusere årlige CO2 utslipp med en fjerdedel innen 2050.
[13.05.20] Nytt fartøy kan operere i opptill fire dager med nullutslipp. Trykksatt hydrogen leveres i konteiner og kan settes på dekk.
[08.05.20] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[05.05.20] Europa leder innen tidevannsenergi, og kapasiteten i bølgekraft-sektoren har økt stabilt de siste fem årene. Kina og Canada blir sentrale konkurrenter.
[28.04.20] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[27.04.20] «Selvinstallerende» løsning skal gjøre etablering av vindparker mer kostnadseffektivt
[24.04.20] Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker
[21.04.20] Forskere skal bevise innvirkningen av mikroplast på marine systemer og klima
[14.04.20] Autonome skip kan effektivisere sjøfarten og redusere kostnader, men cyber- og piratangrep er en av grunnene til at mange er skeptiske.
[02.04.20] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
[01.04.20] Syv nye havvindparker ble ferdigstilt i 2019, med en total kapasitet på 3.6 GW. Prisene er fallende, og offshore vindparker blir stadig større.
[09.03.20] AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.