Nyeste Blå Vekst

[19.11.20] EU har et mål om 300GW havvind innen 2050, som er en 25-dobling fra dagens nivå. Offshore vind blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om klimanøytralitet.
[16.11.20] Arbeidsutvalget for fornybar energi i Norsk Industri anbefaler at det etableres et offentlig/privat samarbeid som kan låse opp hydrogenmulighetene.
[11.11.20] IEA anslår at fornybare energikilder vil stå for 90% av ny installert kraftkapasitet i 2020.
[06.11.20] Aorta 2 utvikler en ny metode for bærekraftig høsting og bioraffinering av stortare.
[29.10.20] Norsk havvindindustri kan omsette for 85 milliarder kroner i 2050. Ifølge Menon Economics er differansekontrakter det best egnede virkemiddelet.
[28.10.20] ShipFC utvikler et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker grønn ammoniakk som drivstoff.
[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[20.10.20] Et preventivt strømgjerde skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.
[14.10.20] Stor usikkerhet i egen bransje gjør at mange ønsker å jobbe i fornybarsektoren, og særlig innen havvind.
[09.10.20] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[11.09.20] Utslippstoppen ble trolig nådd allerede i 2019, og andelen fornybar energi vokser raskt. Likevel er vi langt fra å nå 1,5-gradersmålet.
[27.08.20] Horizon 2020-prosjektet tilbyr en forskningsdatasky for havforskning og den blå økonomien innen rammen av den europeiske vitenskapsskyen.