Cleantech

Illustrasjonsbilde

Begrepet Cleantech brukes om alle produkter eller tjenester som bidrar til overgangen til det grønne skiftet, som innebærer å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer. Både EU og FN er aktører som støtter opp under teknologiutvikling for det grønne skiftet.

Følgende områder går inn under Cleantech:

Fornybar energi og energilagring

  • Innebærer områder som generering av fornybar energi, miljøvennlig bruk av fossilt brennstoff og energilagringsteknologi.

Sirkulærøkonomi

  • Utvikling av nye bruksområder og forbedret håndtering av avfall. Avfall fra én produksjonssyklus skal kunne anvendes i en annen produksjonssyklus, derav ordet sirkulærøkonomi.

Bærekraftig vannforvaltning

  • Effektivisering og bærekraftig anvendelse av vannressurser.

Bærekraftig mobilitet

  • Områder innenfor grønn transport, blant annet utvikling og anvendelse av alternative drivstoff, smart infrastruktur og nye løsninger innenfor kollektivmobilitet. 

Ressurs- og materialutnyttelse

  • Områder relatert til effektivisering av materialforbruk og utvikling av nye materialer.

Energieffektivitet

  • Energieffektivisering av industri, bygninger og produkter.

Det grønne skiftet i EUs satsingsområde kommer til syne i blant annet Blå Vekst, bærekraftig mobilitet under Transport og havn og ikke i minst i Horisont 2020. Horisont 2020 er det største forsknings- og innovasjonsprogrammet i EUs historie, med et budsjett på omtrent 70 milliarder euro, hvorav minimum 60% er forventet å bli benyttet i forbindelse med bærekraftig utvikling og klimarelaterte prosjekter.

Agder har kompetanse, forskning, tjenester og produkter som kan hevde seg på det globale Cleantech-markedet.