Nyeste Cleantech

[17.11.20] Det internasjonale transportforumet analyserer fremtidig energibruk i den nordiske shippingsektoren. batterier, hydrogen og utlippsfri amoniakk er blant de mest lovende alternative drivstoffene
[16.11.20] Arbeidsutvalget for fornybar energi i Norsk Industri anbefaler at det etableres et offentlig/privat samarbeid som kan låse opp hydrogenmulighetene.
[13.11.20] DNV GL har analysert energiutviklingen i Norge frem mot 2050. Den viser at Norge ikke når klimamålene i verken 2030 eller 2050.
[11.11.20] IEA anslår at fornybare energikilder vil stå for 90% av ny installert kraftkapasitet i 2020.
[10.11.20] Bruken av IKT-løsninger hjelper smarte byer med å forbedre effektiviteten og livskvaliteten for innbyggerne.
[09.11.20] Den Slovenske hovedstaden produserer nå 115 kg restavfall per innbygger årlig, men har ambisjoner om å redusere dette tallet ytterligere.
[05.11.20] SensaSticker overvåker og loggfører temperatursvingninger, og gjør det mulig å identifisere i hvilket ledd det oppstår feil temperatur.
[30.10.20] PROSPECT fremmer utveksling av kunnskap og erfaringer om innovative finansieringsordninger som kan brukes til å implementere energi- og klimaplaner.
[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[23.10.20] Oxford PV utvikler en ny generasjon solcellepaneler ved hjelp av tandemceller.
[21.10.20] EU vil redusere mengden giftige kjemikalier i hverdagsprodukter som leker, kosmetikk, vaskemidler og matemballasje.
[19.10.20] Nuve tester autonome og miljøvennlige anleggsmaskiner gjennom en digital plattform.