Nyeste Cleantech

[29.05.20] SMART WASTE skal forbedre regional og kommunal avfallshåndtering gjennom erfaringsutveksling og god praksis
[28.05.20] EU-kommisjonen vil plante tre milliarder trær, reversere nedgangen av pollinatorer, og beskytte 30% av Europas land- og havområder.
[27.05.20] Gratis kurs som fokuserer på sirkulær økonomi og en ny app som måler forbruk skal øke miljøbevisstheten blant innbyggerne i Antwerpen.
[26.05.20] For å utnytte digitaliseringens muligheter kreves lederskap og kunnskap, samt mot og evne til innovasjon, ettersom digitalisering vanligvis betyr endringer i virksomheten
[25.05.20] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[22.05.20] Sykkelvei legges med bare to lag asfalt, hvor ett av lagene består av 100% resirkulert materiale.
[19.05.20] Vindkraft kan redusere årlige CO2 utslipp med en fjerdedel innen 2050.
[08.05.20] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[07.05.20] Gjennom offentlige anskaffelser og tett samarbeid med avfallsbransjen, kan norske kommuner spille en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi.
[05.05.20] Europa leder innen tidevannsenergi, og kapasiteten i bølgekraft-sektoren har økt stabilt de siste fem årene. Kina og Canada blir sentrale konkurrenter.
[04.05.20] Ny løsning for resirkulering av plast skal redusere avfall i Europa
[28.04.20] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.