Nyeste Cleantech

[07.05.21] Programeiere og andre interessenter bidrar til å skape en plattform for effektiv utforming av programmer som bidrar til sirkulærøkonomi.
[03.05.21] Forbedrer miljø og ressurseffektivitet gjennom bruk av livssyklusmodeller i politikkutforming og -implementering.
[30.04.21] Bemerkelsesverdige endringer i 2020 – andelen fornybar energi høyere enn fra fossile brensler.
[28.04.21] Skal sikre at europeiske produsenter har pålitelig tilgang til disse materialene, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen, sparer ressurser og bidrar til en sirkulær økonomi.
[12.04.21] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[09.04.21] Integrering av havsenergiteknologier i energisystemer på øyer og kystområder kan skape synergier mellom den økonomiske sektoren og energisektoren.
[26.03.21] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.
[12.03.21] Dagens byer er avhengig av å tilby den stadig økende befolkningen bærekraftige, trygge og levende miljøer. IT-løsninger og -verktøy kan gjøre tjenester mer effektive, bærekraftige og brukervennlige.
[03.03.21] En del av teknologien som kreves for energieffektivitet og fornybar energi er ennå ikke kommet langt nok i utviklingen.
[26.02.21] EU-prosjekt lager miljøvennlige keramiske fliser, skaper arbeidsplasser og støtter EUs nylig vedtatte handlingsplan for sirkulær økonomi samtidig.
[25.02.21] Sykkelbyen Utrecht bygger Nederlands første tettbebodde bilfrie nabolag for mer enn 12 000 innbyggere, noe som gjør det til et av de største av sitt slag.
[19.02.21] På kort og mellomlang sikt er det bedre å rehabilitere eksisterende bygg, ettersom det kan ta 10 til 80 år før et nybygg utligner klimagassutslippet som medfølger byggeprosessen.