Nyeste Cleantech

[08.07.20] 2019 har vært et av de beste årene for solenergi i EU, med en økning på 104% i forhold til året før. Det forventes sterk vekst frem til 2023.
[03.07.20] Svenske byer utvikler moderne byplanlegging med fokus på bærekraftige og innovative delingsøkonomiløsninger.
[03.07.20] Studie av investeringsbehov i perioden 2021-2027 for å møte kravene til EUs avfallslovgivning
[03.07.20] Circular Glasgow skal inspirere virksomheter til å innovere og ta i bruk sirkulære strategier som ledd i å gjøre Glasgow klimanøytral innen 2040.
[01.07.20] Fullskala-simuleringer skal bidra til bedre forståelse av de fysiske mekanismene bak vindkraft, og styrke kunnskapsgrunnlaget for utforming av turbiner
[30.06.20] Retuna återbruksgalleria ser ut som et vanlig kjøpesenter, men selger kun brukte varer. Senteret er også samlokalisert med en gjenbruksstasjon.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[25.06.20] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[24.06.20] IEA anbefaler verdens land å bruke krisepakkene sine strategisk for å akselerere grønn vekst, for eksempel ved å investere i energieffektivisering av bygg og el-mobilitet.
[23.06.20] Skal sikre en tverrsektoriell tilnærming i regioner og byers mål om reduserte utslipp og strategier for energi, mobilitet, konstruksjon og lignende.
[22.06.20] Produktdesign, reparerbarhet og forbrukerbevisshet er viktig for å oppnå økt materialeffektivitet.
[19.06.20] Den blå økonomien, og særlig offshore fornybar energi, vil være en viktig bidragsyter til EUs mål om klimanøytralitet i 2050.