Nyeste Cleantech

[25.02.21] Sykkelbyen Utrecht bygger Nederlands første tettbebodde bilfrie nabolag for mer enn 12 000 innbyggere, noe som gjør det til et av de største av sitt slag.
[19.02.21] På kort og mellomlang sikt er det bedre å rehabilitere eksisterende bygg, ettersom det kan ta 10 til 80 år før et nybygg utligner klimagassutslippet som medfølger byggeprosessen.
[15.02.21] Verdens første hydrogendrevne dobbeltdekker er nå å finne kjørende i den skotske byen Aberdeen.
[11.02.21] Lærer opp 15 unge forskere innen sirkulær økonomi, og på den måten danne en gruppe av fremtidige ledere innen forskning, politikk og næringsliv.
[03.02.21] Samspillet mellom menneskelige aktiviteter, klimaendringer og bærekraftsmål gir implikasjoner for politikkutforming.
[29.01.21] Systemet skal kunne kombinere og integrere fornybare energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet
[28.01.21] Alternative måter å håndtere den organiske fraksjonen av kommunalt avfall (OFMSW) kan bidra til høyere verdi for denne typen avfall
[27.01.21] Prosjekter ønsker å finne ut hvorvidt lokalt eierskap påvirker aksepten for utbygging av fornybar energi.
[26.01.21] Norge har nådd flere mål, men har en del utfordringer knyttet til forbruk, ernæring og utslipp.
[21.01.21] Antallet bioplasprodukter øker, men er det bare positivt? Studien vurderer om bruk av bioplast kan gi merverdi sammenlignet med resirkulering av plast.
[20.01.21] Ved å samle eksisterende kompetanse og dele god praksis, skal prosjektet fremskynde utviklingen av ORE-sektoren.
[19.01.21] Avkarbonisering av økonomien må skje 6 ganger raskere enn noen gang, og det innen 2030.