Nyeste Digitalsamfunnet

[16.09.21] Gjennom regionale innovasjonshubber og en felles veiledningsmodell skal prosjektet akselerere digital innovasjon på skoler.
[25.01.21] Roboter skal effektivisere vedlikehold av gammel infrastruktur som tuneller og broer.
[14.01.21] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[08.01.21] Kartleggingen inneholder mer enn 300 teknologisentre innenfor ulike industrier, informasjon om deres type ekspertise, tjenester og plassering.
[17.12.20] Ved å integrere ulike datakilder har QROWD utviklet innovative løsninger for lokale myndigheter og transportbedrifter for å forbedre mobiliteten.
[27.11.20] 15% av elever i EU har ikke tilstrekkelig digital kompetanse. Digitalisering av utdanning vil derfor være en viktig prioritet fremover.
[25.11.20] Digitalisering gjør at strømbehovet øker. For å nå målet om klimanøytralitet i 2050, ønsker EU å skape grønnere nettskytjenester og datasentre
[20.11.20] Roboten skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver og effektivisere bygningsarbeidet.
[10.11.20] Bruken av IKT-løsninger hjelper smarte byer med å forbedre effektiviteten og livskvaliteten for innbyggerne.
[04.11.20] AI-baserte beslutningssystemer skal gi bedre helse og livskvalitet for brukerne.
[26.10.20] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[08.10.20] EUs eGovernment Benchmark sammenligner digitalisering i offentlig sektor i 33 land, inkludert Norge.