Finansiering Helse- og velferdsteknologi

Illustrasjonsbilde

Denne siden inneholder finansieringsmuligheter innen helse- og velferdsteknologi fra Horisont 2020, Interreg og EUs helseprogram

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

Societal Challenge: Health, Demographic Change and Wellbeing: For prosjekter som bidrar til å kartlegge årsakene til sykdom, forbedrer evnen til å forbygge og behandle, støtter eldre for en sunn og aktiv aldring samt tester nye modeller og verktøy for levering av helsetjenester.  

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

EU Third Health Programme

Healthy lifestyles: For prosjekter som promoterer helse og en sunn livsstil samt forebygger sykdommer

Cross-border health threats: For prosjekter som jobber for å beskytte europeiske borgere mot sykdommer som spres på tvers av landegrensene

Health systems: For prosjekter som bidrar til innovative, effektive og bærekraftige helsesystemer

Better and safer healthcare: For prosjekter som bidrar til å utvikle bedre og sikrere helsetjenester i Europa

Interreg Nordsjø

Thinking growth: For prosjekter som støtter kunnskapsutveksling og infrastruktur som bidrar til bedriftsutvikling samt innovasjon i offentlig sektor

Interreg ØKS

Innovation: For prosjekter som styrker forskning og innovasjon, samarbeid med næringslivet og øker antall forskere fra ØKS-området som er aktive er internasjonalt

Interreg Østersjø

Capacity for innovation: For prosjekter som styrker Østersjø-regionens evne til å utvikle og kommersialisere innovasjon.

Seed money: For prosjekter som bidrar på et eller flere av policyområdene eller strategiene til Østersjø-regionen.