Praksis og innsikt Helse- og Velferdsteknologi

DNV Tech 2030
[04.03.20] [Innovasjon, Marked] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
Telemedisin
[26.06.19] [Marked] Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene
blueprint eu
[10.06.19] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] En felles strategi for å sikre implementering av digitale helsetjenester og vekst i EUs sølvøkonomi.
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
[05.06.19] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] EU vil fremme digitalisering av helse og omsorg i det digitale indre marked, styrke borgernes rettigheter og bygge et sunnere samfunn.
Telma
[07.02.19] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
AAL Smart Ageing Prize
[16.10.18] [Innovasjon] No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.