Nyeste Kultur, turisme og kreative næringer

[13.09.19] Nytt prosjekt introduserer spill i undervisningen, der lærerne tar del i spillutviklingen.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
[01.04.19] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
[13.03.19] Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
[15.11.18] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[09.12.17] Ved samarbeid skal prosjektet generere bedre ressursutnytting og utvikle strategier som ganger besøksnæringen i ØKS-regionen.
[01.12.17] Prosjektet skal sikre at regionen ikke taper kampen om lukrative turister fra Kina til andre destinasjoner på grunn av manglende handling.
[27.11.17] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.
[20.11.17] EXCITE-prosjektet skal fremskynde utviklingen av unge kunstnere og musikkbedrifter.
[19.09.17] Det nordiske måltid var et forprosjekt som hadde som mål å danne grunnlag for et interregionalt hovedprosjekt innen mat og reiseliv.
[14.07.17] Prosjektet skal utnytte den kreative kraften i kultursektoren for styrke konkurransesituasjonen for næringslivet i ØKS-regionen.
[07.07.17] Kyst- og maritim turisme er en viktig turistsektor. Sektorens betydning og potensial ble anerkjent av Kommisjonens strategi "En strategi for mer vekst og jobb i kyst- og sjøfartsturisme".