Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[10.11.20] Bruken av IKT-løsninger hjelper smarte byer med å forbedre effektiviteten og livskvaliteten for innbyggerne.
[16.10.20] EU ønsker å skape en renovasjonsbølge for å nå klimamålene. Innen 2030 kan 35 millioner bygninger være renovert.
[04.09.20] Horizon 2020-prosjektet utvikler en ny energirenoveringsprosess for eksisterende bygg.
[27.08.20] Guide for kommunale beslutningstakere innen investeringer for energieffektive bygninger og annen infrastruktur
[26.08.20] European Committee of the Regions´ rapport fokuserer på offentlig transport i storbyregioner, en av kjernekompetansene til lokale og regionale myndigheter.
[25.08.20] Prosjektet fokuserer på elektrisk- og bærekraftig mobilitet i urbane områder og byer i Europa.
[24.08.20] OECD-rapporten presenterer et nytt perspektiv på urbanisering og effektene på global skala.
[24.07.20] I 2017 innførte Gent et bilfritt sentrum for å skape et bedre og grønnere bymiljø. Andre europeiske byer følger dette gode eksemplet.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjekt med fokus på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn.
[03.07.20] Svenske byer utvikler moderne byplanlegging med fokus på bærekraftige og innovative delingsøkonomiløsninger.
[03.07.20] Circular Glasgow skal inspirere virksomheter til å innovere og ta i bruk sirkulære strategier som ledd i å gjøre Glasgow klimanøytral innen 2040.