Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet utvikler en ny energirenoveringsprosess for eksisterende bygg.
[Interreg Europa] Prosjektet fokuserer på elektrisk- og bærekraftig mobilitet i urbane områder og byer i Europa.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjekt med fokus på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn.
[Horisont 2020] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Gratis kurs som fokuserer på sirkulær økonomi og en ny app som måler forbruk skal øke miljøbevisstheten blant innbyggerne i Antwerpen.
[Interreg Europa] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[Interreg Europa] Interreg prosjektet skal bidra til å implementere sysselsetting i regionale strategier
[Horisont 2020] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[Horisont 2020] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.
[Interreg] S2C skal øke andelen energieffektive offentlige bygg.