Nyeste Transport og havn

[17.11.20] Det internasjonale transportforumet analyserer fremtidig energibruk i den nordiske shippingsektoren. batterier, hydrogen og utlippsfri amoniakk er blant de mest lovende alternative drivstoffene
[28.10.20] ShipFC utvikler et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker grønn ammoniakk som drivstoff.
[26.10.20] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[19.10.20] Nuve tester autonome og miljøvennlige anleggsmaskiner gjennom en digital plattform.
[16.07.20] MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
[07.07.20] IMIS initiativet belyser hvordan vellykkede FoU prosjektresultater kan implementeres i markedet for fullt integrerte transportsystemer.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[19.06.20] Den blå økonomien, og særlig offshore fornybar energi, vil være en viktig bidragsyter til EUs mål om klimanøytralitet i 2050.
[02.06.20] Medlemmene i Norges Rederiforbund skal halvere utslippene innen ti år, og skal kun bestille nullutslippsteknologi fra 2030. Målet er en klimanøytral flåte innen 2050
[20.05.20] FN rapport viser til nedgang i maritim transport i 2018, anslår 3,4% vekst for perioden 2019 - 2024
[13.05.20] Nytt fartøy kan operere i opptill fire dager med nullutslipp. Trykksatt hydrogen leveres i konteiner og kan settes på dekk.