Nøkkelinformasjon Skole og utdanning

Illustrasjonsbilde

Samarbeid om utdanning i Europa er viktig ettersom det har potensiale for å skape utvikling, innovasjon og bedre integrering.

Education & Training 2020, ET 2020, er EUs rammeverk for samarbeid om skole og utdanning i Europa. Det er et forum der man kan dele beste praksis, informasjon og kunnskap samt gi råd og støtte til mulige reformer og endringer i utdanningssektoren.

Strategi

ET 2020 satte fire hovedmål i 2009 for å imøtekomme utfordringer med skole og utdanning innen 2020:

  • Skape livslang læring og mobilitet
  • Styrke kvaliteten og effektiviteten i opplæring og utdanning
  • Fremme likhet, sosial samhørighet og aktive borgere
  • Oppmuntre til kreativitet og innovasjon ved blant annet å inkludere entreprenørskap i alle utdanningsnivåer

Å fremme entreprenørskap i studieløpet er en av EUs hovedprioriteringer. Man ønsker å gi elever og studenter riktig tankesett og kompetanse for å skape kreative ideer som kan resultere i oppstartsbedrifter. En annen viktig prioritering for EU er å bruke utdanning som verktøy for å integrere flyktninger. Ved hjelp av skole og utdanning kan flyktninger enklere tilpasse seg landet og miljøet de flytter inn i. Alt fra språk og tradisjoner til fagkompetanse kan læres på skolen. EU ønsker å skape en arena for å dele beste praksis fra å bruke utdanning som hjelpemiddel for å integrere flyktninger.

Praksis

Erasmus+ er EUs program for å støtte utdanning, opplæring, ungdom og idrett i Europa. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro vil EU gi over 4 millioner europeere mulighet til å studere, praktisere, tilegne seg erfaring og utveksle.