Nyeste Skole og utdanning

[15.06.21] Scenarier for arbeidsmarkedet som inkluderer Covid-19, automatisering og EUs Green Deal.
[11.02.21] Lærer opp 15 unge forskere innen sirkulær økonomi, og på den måten danne en gruppe av fremtidige ledere innen forskning, politikk og næringsliv.
[04.12.20] EU vil skape et mer inkluderende samfunn med tiltak innen utdanning, arbeidsliv, helsetjenester og boligpolitikk.
[02.12.20] Økt samarbeid mellom skole og abeidsliv skal gjøre lokale bedrifter med attraktive for unge, samt bidra til økt entreprenørskap.
[27.11.20] 15% av elever i EU har ikke tilstrekkelig digital kompetanse. Digitalisering av utdanning vil derfor være en viktig prioritet fremover.
[24.11.20] Prosjektet skal teste ulike ikke-formelle læringsmetoder for å forebygge skolefrafall.
[02.11.20] Right skal bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetanseutvikling, og hjelpe SMBer innen blå næringer og energisektoren med å tilpasse seg arbeidsmarkedet.
[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[14.10.20] Stor usikkerhet i egen bransje gjør at mange ønsker å jobbe i fornybarsektoren, og særlig innen havvind.
[12.10.20] Erasmus+-prosjektet skal øke gründerkompetansen blant ungdommer, samt inspirere til grenseskridende samarbeid.
[06.10.20] EU vil utvikle et økosystem for digital utdanning og styrke den digitale kompetansen for å sikre at Europa er beredt på den digitale omstillingen.
[20.08.20] Planen vektlegger økt satsing på omskolering, videreutdanning og livslang læring for å møte den grønne og digitale omstillingen.