Nyeste Skole og utdanning

[02.11.20] Right skal bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetanseutvikling, og hjelpe SMBer innen blå næringer og energisektoren med å tilpasse seg arbeidsmarkedet.
[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[14.10.20] Stor usikkerhet i egen bransje gjør at mange ønsker å jobbe i fornybarsektoren, og særlig innen havvind.
[12.10.20] Erasmus+-prosjektet skal øke gründerkompetansen blant ungdommer, samt inspirere til grenseskridende samarbeid.
[06.10.20] EU vil utvikle et økosystem for digital utdanning og styrke den digitale kompetansen for å sikre at Europa er beredt på den digitale omstillingen.
[20.08.20] Planen vektlegger økt satsing på omskolering, videreutdanning og livslang læring for å møte den grønne og digitale omstillingen.
[15.05.20] Målrettede opplæringsprogram skal styrke elektromobilitetssektoren
[06.05.20] Det er behov for en skreddersydd utdanningsmodell som ivaretar individuelle interesser. Flere gutter enn jenter får tilpasset opplæring i Europa.
[30.04.20] Interreg prosjektet skal bidra til å implementere sysselsetting i regionale strategier
[16.04.20] Felles inngangsport for utdanningssektoren skal øke samarbeid på tvers av Europa
[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[26.03.20] Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære økonomien også arbeidsverdenen.