Grønn Vekst

Grønn Vekst omfatter løsninger og teknologi som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Den franske regjeringen forventer å redusere 1 milliard unødvendig plastemballasje hvert år.
Utvikle praktiske og effektive hydrogenlagringsløsninger, basert på grafén, for å levere elektrisk strøm etter behov.
Å reise med en bensin- eller dieseldrevet bil kan være mer skadelig for miljøet enn å reise med fly.
Dagens økonomi bare er 8,6% sirkulær, sammenlignet med 9,1% i 2019.
Metoder og verktøy som hjelper virksomheter å implementere sirkulære forretningsmodeller
Prosjektet evaluerer i hvilken grad dagens politikk fremmer vellykket innovasjon innenfor avfallshåndtering.
Rapporten gir veiledning om tverrgående spørsmål og optimalisering av verktøyene i produksjonsanleggene.
De fem partnerbyene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet, og skal bidra til at plattformen kan sammenligne ytelsen for smarte mobilitetsløsninger i ulike miljøer.
Universitetets nye energisystem har resultert i at de har spart mer enn en halv million euro i året - bare på energi.