Bærekraftig prosessindustri

Rapporten gir veiledning om tverrgående spørsmål og optimalisering av verktøyene i produksjonsanleggene.
Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har lagt frem en rapport med veikart for hvordan energisektoren kan redusere det nåværende utslippet av 33,9 Gt Co2 til null.
Integrert styringssystem for energi og ressurser tilbyr verktøy for produksjonsplanlegging, energibruk og -kjøp, samt for livsløpsvurderinger.
Et nytt løsningsmiddel kalt Ioncell skal gjøre det mulig å lage tekstiler av bjørketrær, papp, resirkulert avispapir og gamle bomullstekstiler.
EU-MERCI lanserer database om de beste energitiltakene i prosessindustrien.

Råmaterialer spiller en betydelig rolle i det moderne samfunnet, økonomisk vekst og velferd. De kan hindre eller bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

POLYMARKs system identifiserer og markerer plast som har vært kontakt med mat, og plast som ikke har det.
Forskere vurderer fremtidige muligheter og hindre for mer bærekraftig resirkulering av metallavfall, for å redusere karbonavtrykket.
En ny teknologi skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat ved å bruke alternative mineralressurser.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.