Driver hydrogenbasert mobilitet fremover i Europa

Hydrogenbuss

Verdens første hydrogendrevne dobbeltdekker er nå å finne kjørende i den skotske byen Aberdeen. Bussen er en del av det EU-finansierte JIVE-prosjektet som skal distribuere 139 nullutslippsbusser og drivstoffstasjoner i fem europeiske land.

Det overordnede målet med JIVE er å fremme kommersialiseringen av hydrogenbusser gjennom storskala utplassering av kjøretøy og infrastruktur, slik at hydrogenbusser er kommersielt levedyktige for busselskaper å inkludere i sine flåter uten behov for subsidier. I tillegg er en del av målet at lokale og nasjonale myndigheter føler seg bemyndiget til å regulere for utslippsfrie kollektivtransportsystemer.

En rekke utfordringer

Den hydrogendrevne bussen er et av svært få alternativer som kan eliminere skadelige lokale utslipp og bidra til dekarbonisering av offentlig transport. Ytelsen har blitt validert i Europa de siste årene gjennom flere ulike demonstrasjonsprosjekter, men det kreves en rekke tiltak for å muliggjør kommersialisering av hydrogenbusser.

Eksempelvis er noen av utfordringene de høye eierkostnadene i forhold til konvensjonelle busser, det å sikre at hydrogenbussene kan oppfylle de høye tilgjengelighetskravene som stilles til offentlig transport, utvikle drivstoffinfrastruktur for å gi pålitelig og rimelig hydrogen, og forbedre forståelsen av potensialet til hydrogenbusser for å sikre nullutslipp i offentlig transport.

Større bussflåter

Prosjektet benytter koordinerte anskaffelsesaktiviteter for å gi stordriftsfordeler som er nødvendig for å redusere kostnadene for bussene. Bussflåter med 10-30 busser vil redusere driftskostnadene per buss, og muliggjøre mer effektive forsyningskjeder og vedlikeholdsoperasjoner sammenlignet med tidligere distribusjoner.

Like god rekkevidde som diesel- og bensindrevne busser

Hydrogenbusser gir ulike fordeler for miljøet og befolkningen. Rekkevidden for hydrogenbussen er relativt lik bensin- eller dieseldrevne busser, men forurenser ikke luften med skadelige utslipp. Eksempelvis spares det 1 kg CO2 for hver kilometer Aberdeens nye dobbeltdekker kjører. Hydrogenbusser er også mer stillegående og gir derfor mindre støyforurensning.

Regenerative bremsesystem resirkulerer energi tilbake til batteriet, dette er en fordel når bussen akselererer eller kjører i motbakke. Videre tar det mindre enn 10 minutter å fylle drivstoff på en hydrogenbuss, i motsetning til elektriske kjøretøyer som tar timer før de er fulladet.

Artikkel fokus
Marked