Flandern satser på sirkulærøkonomi

Submitted by Martine Farstad on ons, 02/06/2021 - 10:28
Sirkulær Flandern

En sirkulær økonomi er avhengig av mer enn tilbudet av sirkulære innovasjoner, produkter og tjenester. Kjøpere som forstår disse innovasjonene og er villige til å kjøpe dem, eller til og med stimulere dem gjennom etterspørsel, er helt essensielle for en vellykket sirkulær økonomi. Sirkulære anskaffelser er derfor et viktig verktøy for å øke markedet for sirkulære produkter og tjenester.

Den flamske regjeringen har satt sirkulærøkonomi som en av de syv omstillingsprioriteringene i sin langtidsstrategi for Flandern frem mot 2050. «Circular Flanders», som er et samarbeid og partnerskap mellom offentlige aktører, næringsliv, sivilsamfunnet og kunnskaps- og forskningsorganisasjoner, er motor for omstillingen til en sirkulær økonomi i regionen. OVAM, det offentlige avfallsbyrået i Flandern, har ansvaret for driften av Circular Flanders, og har igangsatt en rekke aktiviteter og initiativer.

Helhetlig omstilling og høye ambisjoner

Sirkulære anskaffelser har vært et viktig fokus for Circular Flanders, og den flamske regjeringen har et mål om at regionen kan bli en sirkulær trendsetter innen 2030. For å nå det målet, ønsker de å redusere det materielle fotavtrykket som skapes av flamsk forbruk med 30%. Flandern har også et mål om å ha kommet langt innen avanserte materialer og teknologi som kan bidra til den sirkulære økonomien. De syv prioriteringene i Flanderns visjon for 2050 er sammenkoblet, da både energiomstilling, sirkulærøkonomi, Industri 4.0, smart-by/smart-liv, og mobilitet gjerne overlapper. Den flamske regjeringen skal selv arbeide med å gjøre offentlige anskaffelser mer bærekraftige for å hjelpe industrien med omstillingen.

Sirkulære innkjøp et viktig elemet

I 2017 Circular Flanders i gang et samarbeid med den flamske foreningen for byer og kommuner, The Shift, og Better Living Environment Union. Over en periode på to år ble hele 150 organisasjoner engasjert, og forpliktet seg til å gjøre innkjøp i henhold til sirkulære modeller, eller fasilitere sirkulære innkjøpsprosjekter. Selv om prosjektet er over (avsluttet i 2019), er nettverket av sirkulære innkjøpere og leverandører viktig, og Flandern har fortsatt arbeidet i med å omstille til sirkulære innkjøp i utvalgte sektorer, eksempelvis tekstiler, byggebransjen, IKT, catering og kontormøbler og -utstyr.

Interreg som verktøy i arbeidet med sirkulær omstilling

I desember 2018 ble Flandern med i et Interreg Nordsjø-prosjekt, ProCirc, hvor partnerne skal samarbeide om sirkulære anskaffelser ved hjelp av strategier. Prosjektet legger opp til utveksling av kunnskap og erfaring, samt utarbeidelsen av et felles rammeverk, et felles veikart for implementering, og en verktøykasse for sirkulære anskaffelser.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning