Gent som inspirasjon for bilfrie sentrum

Ghent center

I 2017 innførte Gent sin «circulatieplan» (sirkulasjons- og trafikkplan) for å takle problemer som trafikkork, sikkerhet for syklister og fotgjengere, luftkvalitet, offentlig transport, og gjøre byen til en attraktiv turistby med gode shoppingmuligheter. Siden innføringen har byen blitt transformert.

For å oppnå målet om et bilfritt sentrum ble det gjort en taktisk urbaniseringstilnærming ved å legge betongbarrierer, sette opp blomsterkasser og andre grønne «veisperrer», i tillegg til overvåkningskameraer for å avgrense de bilfrie sonene. De eneste kjøretøyene som fortsatt får kjøre inn i sonene er taxier, busser, redningstjenester og distribusjonsbiler til butikker og restauranter.

Gent har med sin sonesentrerte trafikkplan flyttet all biltrafikk fra sentrum til ringveier. Ringveiene har medført at bilister har måttet reise over lengere distanser, men grunnet færre biler på veien tar det nå kortere tid å reise rundt byen. Motorkjøretøyer utgjorde tidligere 55% av reiser i Ghent, tallet har nå falt til 27%.

Det har i tillegg vært bemerkelsesverdig billig å implementere det nye systemet i Gent. Investeringskostnaden kom på € 4 millioner. Til sammenligning koster det over € 20 millioner å bygge én kilometer motorvei.

I løpet av de siste fem årene har bruken av offentlige transport mer enn tredoblet seg. De som ikke har byttet til sykling eller offentlig transport, bruker jevnlig en av de 10.000 leiebilene. En annen effekt er at utbredelsen av e-sykler blomstrer, ikke bare blant innbyggerne i Gent, men også blant transportselskapene. Fra mat til pakkelevering erstatter selskapene stadig store og små varebiler med e-sykler for å få varene levert.

Miljøet i Gent har, etter innføringen av de bilfrie sonene endret seg mot det bedre. Torg og elver har blitt sentrale møtepunkter for innbyggerne, og sentrum er et tryggere sted for syklister og fotgjengere. Verktøy som digitale parkeringsveiledninger for biler og ulike mobilitetsapper har gjort at personer utenfor byen lett kan komme seg til det bilfrie sentrum. Der kan de oppleve en hyggelig, trygg og rolig by, uten biler.

For innbyggere har transformasjonen forsterket den hyggelige karakteren til byen som et bosted, og i tillegg gjort shopping og natteliv i byen mer attraktivt. Dette understreker også bildet av Gent som et handelssenter for regionen og et ideelt reisemål for turister.

Flere andre byer i Europa ønsker nå å følge Gents gode praksis.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning