Gjør trafikken sikrere med nudging

Submitted by Hilde Kristin Steen on tir, 22/08/2017 - 14:53
logo

Det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic) skal gjøre trafikken sikrere gjennom atferdsskiftende nudging-tiltak.

Prosjektet tar sikte på å redusere antallet og alvorlighetsgraden av trafikkulykker ved å endre vår vanlige trafikkadferd direkte. Ulike "nudging"- tiltak vil for eksempel bli brukt slik at slitne drivere tar en pause eller at syklister reduserer hastigheten inn i kryssene.

Nudging for trafikksikkerhet

De fleste tiltakene for å øke trafikksikkerheten i dag, appellerer til bevisstheten (fartsskilt), å handle autonomt på brukerens vegne (autonome bremser, trafikklys) eller forsøke å "hjelpe" brukerene ved å presentere tilbakemelding og annen informasjon (vise hastigheten på skilt langs veikanten). Dessverre er flere av disse tiltakene lite effektive da brukere enten slår dem av eller ikke handler på informasjonen som er gitt. Prosjektet MeBeSafe er basert på ideen om at menneskelig atferd hverken krever utarbeidet, bevisst beslutningstaking eller rent automatisk og refleksiv handling. Derfor tar prosjektet en annen tilnærming ved å sikte på å endre vanlig trafikkadferd direkte ved å bruke nudging.
Nudging-konseptet er å få mennesker for å gjøre et ønsket valg, ubevisst, og uten å redusere mulige alternativer. Ved å bevare handlefriheten og heller gi eller tydeliggjøre valget, er nudging-tiltak mindre inntrengende. (et eksempel på nudging  for å få flere til å velge trapper fremfor rulletrapp, er å legge lydgivende tangenter i en trappen - slik kan man styre adferden uten å bruk av tvang, fjernet alternativer el.l).

Om MeBeSafe

MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen. Prosjektet startet 1. mai 2017 og løper i 42 måneder. 
Prosjektet har et sterkt fokus på menneskelige faktorer i transporten ettersom "menneskelige feil" som en av hovedårsakene til ulykker i veitrafikken.
MeBeSafe-prosjektet vil utvikle og implementere nudging og coaching tiltak for å:

  • Oppnå en langsiktig atferdsendring gjennom et online drivercoaching-program, der sjåføren mottar en tilbakemelding med en sikkerhetsanalyse levert via en app.
  • Bekjempe at sjåfører sovner bak rattet, ved å bruke visuelle advarselssignaler og lyd for å få sjåføren til å ta en pause.
  • Motivere sjåføren til å øke bruken av Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) for å holde en sikker avstand og vise fordelene ved Adaptive Cruise Control (ACC).
  • Øke sjåførens oppmerksomhet mot potensielle farer. Nye prognosealgoritmer basert på kunstig intelligens vil bli brukt til å bestemme et nivået for situasjonsens risiko.
  • Få sjåførene til å ha en sikker fart

Informasjon om prosjektet ligger på Cordis nettsider her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Kategorier