Hydrogenløsning for bærekraftig maritime operasjoner

Ulstein

Et fullstendig hydrogendrevet skipet er nå klart for markedet, og bidrar til å redusere det maritime miljøavtrykket. 

For å realisere visjonen om nullutslipp er det nødvendig med en tilpasningsdyktig og ambisiøs maritim næring. Hydrogen er trukket frem som ett av de mest lovende alternative drivstoffene i shipping-industrien, da man eliminerer alle partikkelutslipp knyttet til både CO2 og NOX. Ulstein Group har nå utviklet et fullstendig hydrogendrevet konstruksjonsstøtteskip.  

14 dager uten bruk av tradisjonelt drivstoff 

Med dagens teknologi kan fartøyet operere i opptil fire dager med nullutslipp, men målsetningen er å komme opp i 14 dager sammenhengende drift uten tradisjonelt drivstoff. Skipet skal være markedsklart i 2022.  

Skipet har en samlet installert effekt på 7,5 MW, hvorav 2 MW genereres av hydrogendrevne brenselceller av typen PEM (Proton Exchange Membrane). Disse er plassert i et separat maskinrom og omdanner hydrogen og luft til elektrisk kraft, varme og vann. Det produseres ingen skadelige utslipp i løpet av denne prosessen. 

Trykksatt hydrogen uten behov for bunkring 

Brenselcellene bruker trykksatt hydrogen, som leveres i kontainere og settes på dekk. Disse kan lastes og losses ved normal kontainerbehandling og utstyr. Ettersom dette ikke krever kostbar infrastruktur for bunkring, får skipet operativ fleksibilitet over hele verden. Etterfylling av hydrogen kan gjennomføres både med industriell biproduksjon av hydrogen, eller hydrogen fra elektrolyse. Ved lengre oppdrag eller i nødsituasjoner, kan skipet falle tilbake på et konvensjonelt dieselelektrisk system. Skipet er utviklet i samarbeid med Ulstein Design & Solutions BV og Nedstack fuel cell technology. Designet er av typen Ulstein SX190, og kraftsystemet er brenselceller fra Nedstack. 

Les mer her

Artikkel fokus
Innovasjon