Innovativ løsning for sykkelvei reduserer bruk av asfalt

Utrecht

Bærekraftig løsning gir miljøvennlig sykkelvei i Utrecht. Entreprenører har vurdert miljøavtrykket av asfalt, og funnet metoder som reduserer bruk av asfalt med 69%.

Myndighetene i Utretch utfordret entreprenørene til å foreslå en sirkulær løsning for asfaltering av ny sykkelvei, og oppdraget gikk til en innovativ løsning med to hovedelementer:  

  • Mindre asfalt: kun to lag i stedet for tre.  

  • 100% resirkulert asfalt i det nederste laget. 

100% resirkulert asfalt reduserer miljøavtrykk 

Sykkelveier er som oftest asfaltert i tre lag. Denne løsningen innebærer tykkere lag, slik at man kan redusere bruk av asfalt. En slik reduksjon har stor betydning på klimaavtrykket, ettersom asfalt er har høye miljøkostnader. Tidligere har det vært standard praksis i Utrecht kommune å bruke opptil 50% resirkulert asfalt i det nederste laget. Med den nye tilnærmingen har de redusert samlet bruk av asfalt med omtrent 69%. 

Environmental Cost Indicator value: et praktisk beslutningsverktøy 

Kommunen har tatt utgangspunkt i en beregnet ECI-verdi (Environmental Cost Indicator value). Det er ønskelig med en lav verdi på ECI, som gir uttrykk for et mer bærekraftig tilbud enn et alternativ med høyere beregnet ECI-verdi (mindre bærekraftig alternativ). Beregninger av miljøkostnader har vært svært nyttig for å vurdere miljøavtrykket til ulike mengder asfalt. Vanlig asfalt har en ECI på €10.16 per tonn, resirkulert asfalt derimot har en ECI på €3.37 per tonn. I sum er sykkelveiens ECI estimert til 68% lavere enn ved ordinær utforming.  

Gir entreprenører spillerom for innovative løsninger 

Offentlige anbud bør fokusere på funksjonelle kravspesifikasjoner, snarere enn tekniske. Dette vil gi entreprenører mulighet og frihet til å presentere nye løsninger. Politiske vedtak kan være viktige insentiver for å overbevise beslutningstakere om å implementere sirkulære løsninger. I 2015 ble det fattet et vedtak av byrådet om å eksperimentere med asfalt med lavere karbondioksid. Dette vedtaket har vært viktig forarbeid for å kunne gjennomføre sykkelvei-prosjektet.  

Bilde © EU

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Aktører