Italias grønneste campus

Submitted by Martine Farstad on tir, 17/08/2021 - 16:35
Italias grønneste campus

Universitetet i Calabria har den største campusen i Italia og en av de grønneste i Europa. Rundt 30 000 studenter er registrert ved universitetet, inkludert tusen utenlandske studenter.

Campusen har alt et moderne universitet trenger: grønne områder, studieområder, klasserom, laboratorier og et nytt grønt energisystem.

Universitetet i Calabria gikk i 2014 inn for å endre energiinfrastrukturen for å få en grønnere campus, og har de siste årene endret måten universitetet produserer og bruker energi på. Det nye systemet, som inkluderer bruk av geotermisk varme, solcelleanlegg og termisk solenergi, har bidratt til at universitetet har spart mer enn en halv million euro i året på energi.

Universitetet benytter et intelligent belysningssystem som bidrar til å redusere CO2-utslippene. Rundt 33 000 fjernstyrte LED-lys med bevegelsessensorer belyser de 96 bygningene. Alle bygningene på campus er forbundet av en sentral gang- og sykkelbro på nesten to kilometer, og over hele denne broen er det installert solcelleanlegg. Bare solcelleanlegget alene har bidratt til en reduksjon i karbonutslippene på omtrent 900 tonn per år. LED-systemet har resultert i utslippsreduksjon på rundt 800 tonn i året, og de geotermiske varmepumpene har redusert utslippene med omtrent 90 tonn i året.

Calabria er en relativt fattig region med få ressurser, men har ved hjelp av midler fra EUs Cohesion Fund gjort det mulig å realisere en moderne campus.

Artikkel fokus
Innovasjon