Lys på fiskegarn er med på å redde delfiner og havskilpadder

skilpadde

Ny forskning viser at LED-lys på fiskegarn reduserer sannsynlighetene for at havskilpadder og delfiner blir fanget i fiskenett som bifangst. Med LED-lys på nett er det bevist at bifangsten av havskilpadder reduseres med mer enn 70%, og 66% for små hvaler som delfiner.

I studiet utført av Universitetet i Exeter, i samarbeid med den peruanske NGOen ProDelphinus, ble det foretatt undersøkelser av små fiskefartøy som operer ut fra tre peruanske havner i perioden 2015 til 2018. Forskningsteamet fant også at LED-lysene ikke reduserer mengden fisk som blir fanget.

Fiskegarn, som enten kan være forankret eller bevege seg med havstrømmene, er designet for å filtrere eller snare fisk ved gjellene, og er den største komponenten i småskala fiskeri i mange land.

Forskerne plasserte lys hver 10. meter langs et fiskegarn på 864 bøyer, og koblet dem sammen med ubelyste nett for å sammenligne resultatene.

De fleste skilpadder fanget i løpet av studiet var grønne havskilpadder (86%), i tillegg til Glattkaretter og Bastardskilpadder. Blant småhvalene som ble fanget var 47% delfiner, 26% var mørkdelfiner og 24% var Burmeisters niser. Funnene støtter i tillegg tidligere forskning som antydet at LED-lys reduserer bifangsten av sjøfugl med omtrent 85%.

Arbeidet ble støttet av DEFRA Darwin-initiativet, NOAA Pacific Islands Fisheries Science Center, NOAA Pacific Islands Regional Office, National Fish and Wildlife Foundation, Sea Life Trust, World Wildlife Fund og Birdlife International.

Les mer her

Artikkel fokus
Innovasjon