Plug-and-play for smartbyer

BigClouT

Når den globale befolkningen skifter mot byområder, har IKT-løsninger potensial til å endre måten vi lever, jobber og tenker på. Teknologier som Internet of Things (IoT), Big Data og cloud computing er spesielt godt posisjonert som sentrale virkemidler for å øke effektiviteten ved bruk av urbane infrastrukturer og naturressurser.

Forbedring av innbyggertilfredshet, herunder forbedre livskvaliteten, er den viktigste motivasjonen for byområder til å ta fatt på smartbyprosjekter. I tillegg til å løse sosiale og økonomiske utfordringer, innebærer det også å ta fatt i miljøutfordringer. Ulike teknologier og smartby-løsninger vil derfor spille en viktig rolle i overgangen til et lavutslipp-samfunn.

Enkel måte å distribuere nye teknologiske løsninger

Det EU-finansierte prosjektet BIGCLOUT har utarbeidet en rekke løsninger som allerede forbedrer livskvaliteten for innbyggerne i partnerbyene både i Europa og i Japan. BIGCLOUT omtales som en såkalt «plug-and-play-plattform» for byer til å distribuere nye teknologier som skal møte urbane utfordringer og øke innbyggernes livskvalitet. Gjennom prosjektet har partnerskapet bygget et modulært rammeverk bestående av ulike tekniske komponenter som kan tilpasses i henhold til ulike byers spesifikke behov.

Plug-in-komponentene varierer fra smarttelefoner, tingenes internett, smarte trafikklys, luftkvalitetssensorer, gatekameraer, til store databehandlings- og analyseverktøy, og såkalt «edge-computing-» og skyløsninger. Etterhvert som flere enheter og tjenester legges til i systemet blir byen smartere og innbyggernes liv enklere.

Byadministrasjoner, lokale selskaper og borgere vil kunne bygge sine egne applikasjoner, innovasjonsøkosystemer og forretningsmodeller i tillegg til de eksisterende BIGCLOUT-verktøyene, som tilbyr en skalerbar, oppgraderbar og kostnadseffektiv tilnærming til å integrere de utallige teknologiene som trengs for å gjøre en by til en smartby.

Replikeres i andre byer

Verktøyet er testet i Grenoble i Frankrike, Bristol i Storbritannia, og Fujisawa og Tsukuba i Japan, sier Gürgen. Partnerbyene er veldig glade for å ha deltatt i prosjektet. Grenoble bruker fortsatt plattformen og utvider den med nye funksjoner. På samme måte blir applikasjonen for administrasjon av by-infrastruktur i Fujisawa nå replikert i andre byer.

Hvordan kan innbyggerne benytte systemet?

For urbane innbyggere og lokale bedrifter samles de mange teknologiene og datakildene som er integrert via BIGCLOUT-plattformen i en rekke praktiske og attraktive tjenester tilgjengelig via sømløse, smarte byapplikasjoner. En mobilapp kan for eksempel gi brukerne restaurantanbefalinger, anbefale restauranter som ikke er for overfylt, booke bord, og tilby det mest effektive transportalternativet for å komme dit. Andre smarte byfunksjoner sørger for enkel tilgang til destinasjonen ved dynamisk å optimalisere trafikkflyt for å lette overbelastning og redusere forurensning, eller ved å varsle bymyndighetene om å fikse hull og ødelagte gateskilt. Det kan til og med gi brukeren trygghet om energiforbruk ved å sikre at elektriske apparater er slått av når brukeren ikke er hjemme.

Se prosjektets hjemmeside.

Artikkel fokus
Innovasjon