Rapport: Beste miljøpraksis for metallproduksjon-industrien

Submitted by Martine Farstad on fre, 20/08/2021 - 10:56
Best Environmental Management Practice in the Fabricated Metal Product manufacturing sector

Denne rapporten, Best Environmental Management Practice in the Fabricated Metal Product manufacturing sector, inneholder teknisk informasjon som er relevant for utviklingen av beste miljøpraksis (BEMP).

BEMPene, både av teknologisk og ledelsesmessig art, tar for seg alle relevante miljøaspekter ved produksjonsanleggene for metallprodukter. BEMPene som er beskrevet i denne rapporten gir veiledning om tverrgående spørsmål og optimalisering av verktøyene i produksjonsanleggene. Videre dekker BEMP også de mest relevante produksjonsprosessene, som ser på energi og materialeffektivitet, beskytter og forbedrer biologisk mangfold, bruker fornybar energi, og fornuftig og effektivt benytter kjemikalier eksempelvis for nedkjøling i ulike bearbeidingsprosesser. Hver BEMP gir et bredt spekter av informasjon og skisserer de oppnådde miljøfordelene, passende miljøprestasjonsindikatorer for å måle miljøytelse mot de foreslåtte referansene for fortreffelighet, økonomi osv. med sikte på å gi inspirasjon og veiledning til ethvert selskap innenfor sektoren som ønsker å forbedre miljøytelsen.

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Innovasjon