Rapport: Blå økonomi og lovende markeder for havenergi

Blue Economy and its Promising Markets for Ocean Energy

Havbaserte applikasjoner og markeder ligger ofte langt fra kysten, og står overfor viktige offshoreutfordringer, for eksempel behovet for ren energi. I følge de seks ekspertene som er intervjuet i denne rapporten, kan havenergi møte de forventede behovene og muliggjøre vekstpotensialet innenfor den blå økonomien.

Den blå økonomien dekker et bredt spekter av allerede etablerte og nye sektorer. Nye eller voksende marine næringer, som havbruk, havobservasjon, lagring, marin robotikk, hydrogenproduksjon, osv., krever tilgang til stabil og pålitelig energi. Her kan havenergi spille en unik rolle og muliggjøre økonomisk utvikling.

"Det har vært tydelig gjennom vår forskning og vårt samarbeid med partnere at det er utallige muligheter for energi og den blå økonomien, spesielt når det gjelder havenergi," sa Alejandro Moreno, direktør for Water Power Technologies Office i U.S. Department of Energy.

Kan nisjemarkeder fungere som utviklingstrinn for havenergiteknologi?

“Nisjesektorer satser ikke på kvantitet, men kvalitet. Og det er det havenergien har å levere. Havenergi må bevise at det er en pålitelig og bærekraftig teknologi via nisjeapplikasjoner de neste årene, og ved å gjøre dette vil den være i stand til å redusere kostnadene, samt komme inn på andre markeder,” uttalte Matthijs Soede i EU-kommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon.

Storskala utrulling nødvendig for andregenerasjons fornybare energikilder

"Modne fornybare energikilder ville ikke være der de er i dag uten storskala utrulling understøttet av et støttende politisk landskap - og det er ikke annerledes for havenergi," argumenterer Rémi Gruet, administrerende direktør i Ocean Energy Europe når han blir spurt om sitt budskap til beslutningstakere for å kunne danne gunstige forhold for en vellykket utvikling av havenergi. "For europeiske land vil stimulering for 100 MW havenergi innen 2025 og 3 GW innen 2030 gi et klart signal til både sektoren og investorene. Nå er tiden for å distribuere en andregenerasjon fornybar energi, for eksempel bølge-, tidevanns- og havtermisk kraft / SWAC (Seawater Air Conditioning), sammen med moden vind- og solenergi, fortsetter han.

Bedrifter ivrige etter å redusere karbonavtrykket

På spørsmål om aksepten for bølgeenergi i olje- og gassindustrien, uttaler Cameron McNatt og Chris Retzler fra Mocean Energy følgende: “Selskaper er mer enn ivrige etter å finne løsninger som reduserer deres karbonutslipp. For bølgekraft er der særlig to hindringer. Den primære er lavt TRL-nivå og mindre velprøvd teknologi. Den andre er at de nå krever store CO2-reduksjoner. Vårt nåværende produkt, Blue Star, har i noen tilfeller ikke stor nok CO2-innvirkning. Olje- og gass-sektoren ønsker gjerne store reduksjoner i CO2-fotavtrykket, og i stor skala. Denne bransjen er veldig lite risikovillig, og med god grunn, da de opererer i et miljø hvor helse og sikkerhet er viktig, og kostbart fra et OPEX-perspektiv. De vil ha løsninger som er bevist fungerer, så spørsmålet er: hvordan skal du bevise det hvis du ikke vil prøve? "

Les hele rapporten Blue Economy and its Promising Markets for Ocean Energy her.

Artikkel fokus
Marked