Rapport: EUs blå bioøkonomi

eumofa

European Market Observatory for Fisheries and Aquculture (EUMOFA) har laget en omfattende oversikt over alle aktivitetene som omfatter EUs blå bioøkonomi. Den ser på hvilke typer investeringer som ligger til grunn for sektoren, etterspørselen, de viktigste aktørene, fremtidige krav og offentlige tiltak som fremmer bioteknologisektoren.

Rapporten er delt inn i fem seksjoner:

 1. Kartlegging av potensialet til restråstoff
  Denne delen analyserer verdien og aktivitetene som omfatter EUs bioøkonomi, innovasjoner, prosesser og markeder, samt de viktigste strukturelle endringene som kreves for sektorens fremgang. For eksempel kastes nesten 60 % av torsken og 88 % av skalldyr. Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs, og det som går til spille kunne vært brukt til å produsere fiskemel, fiskeolje, legemidler, kosmetikk eller energi. Det er dermed et stort potensial for å øke utnyttelsesgraden.

   
 2. Størrelsen på etterspørselen
  Rapporten ser på de viktigste aktørene og den europeiske og globale etterspørselen etter produkter, med fokus på fiskeavfall og alger. Bioøkonomien er forventet å vokse raskt de kommende årene, og etterspørselen etter fiskemel og fiskeolje er forventet å øke betraktelig.
   
 3. Topp-produkter og bruksområder
  EUMOFA har laget en kartlegging over dagens produkter, utviklingspotensialer og nye bruksområder, med fokus på akvatisk biomasse. Tang og tare blir i dag hovedsakelig brukt til å produsere alginater og produkter til landbruket (gjødsel, dyrefôr). Nye bruksområder er under utvikling, og alger har betydelig utviklingspotensial. Studien viser et økende antall små og mellomstore bedrifter som utvikler høyverdige produkter fra makro- og mikroalger. EUs algeproduksjon er imidlertid fortsatt svært liten sammenlignet med resten av verden, og mesteparten importeres.

   
 4. Investeringstrender
  Stadig flere får øynene opp for blå bioøkonomi. Makro- og mikroalger er blant områdene som tiltrekker seg store investeringer, men også andre produkter utvikler seg raskt. I noen land legger også myndighetene til rette for bioøkonomien, f.eks. gjennom skatteinsentiver og etablering av gunstige reguleringsrammer. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan man kan fremme investeringer i sektoren.

   
 5.  Nasjonale strategier for å støtte den blå bioøkonomien
  Flere europeiske land har vedtatt overordnede strategier og planer. De fleste av dem er ikke spesifikke for den blå bioøkonomien, men inkluderer denne sektoren til en viss grad. Studien gir eksempler på relevante offentlige retningslinjer og strategier som fremmer bioteknologisektoren på nasjonalt eller regionalt nivå.


Bioøkonomien har gode forutsetninger for å bli en viktig drivkraft for langsiktig økonomisk vekst og sysselsetting, men utviklingskostnadene er ofte høye og veien ut på markedet lang. Betydelige investeringer i FoU og innovasjon er derfor nødvendig for å utnytte vekstpotensialet.

Les hele rapporten her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning