Rapport: EUs fiskeforedlingsindustri

pixabay

EUs forskningsinstitutt (Joint Research Centrehar laget en omfattende oversikt over EUs fiskeforedlingsindustri for perioden 2008-2017. Studien gir informasjon om antall bedrifter, sysselsatte, lønn, arbeidsproduktivitet og omsetning. Den inkluderer også analyser for 24 av medlemslandene.

I 2017 var det registrert rundt 3 500 bedrifter som har fiskeforedling som sin hovedaktivitet, hvorav 98% er små og mellomstore bedrifter med mindre 250 ansatte. Den samlede omsetningen var estimert til 32,5 milliarder euro, som er en økning på fem milliarder euro siden 2008. Spania er det landet med flest registrerte foretak, etterfulgt av Italia. Fiskeforedlingsindustrien i Spania, Storbritannia og Danmark har størst omsetning.

Sektoren hadde 130 664 sysselsatte i 2017, som er 2300 færre ansatte sammenliknet med året før. Gjennomsnittslønnen var 30 000 euro (målt i personalkostnader per årsverk), og den har holdt seg stabil de siste tre årene. Lønningene er høyest i Danmark (66 000 euro), etterfulgt av Frankrike (65 000), Italia (50 000) og Sverige (47 000). Bulgaria ligger på bunn med 5 300 euro. Arbeidsproduktiviteten varierer fra 4000 euro i Slovenia til 164 000 i Danmark. Gjennomsnittet for medlemslandene er 57 000.

For mer detaljert informasjon, les hele rapporten her.

Bilde © Pixabay

Artikkel fokus
Marked