Rapport: Fornybare energikilder setter ny rekord

IEA Renewables 2020

Fornybare energikilder vil stå for 90% av ny installert kraftkapasitet i 2020 ifølge en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået, IEA. Solkraft står for mer enn halvparten av økningen, etterfulgt av vind- og vannkraft.

Koronapandemien har ført til at den globale energietterspørselen har minket med 5%, og hardest har det rammet tradisjonelle kilder som olje og kull. Etterspørselen etter fornybar energi er derimot ventet å øke i år, takket være reduserte kostnader, teknologiutvikling og offentlige subsidier. I 2020 har det på verdensbasis blitt installert nesten 200 000 GW i ny fornybarkapasitet. Det tilsvarer en vekst på 4% sammenliknet med i fjor, og er mye høyere enn først antatt. I mai anslo IEA at nye installasjoner ville reduseres med 13%. Kina og USA står for mesteparten av ny installert kapasitet, og det anslås at India vil bli den største bidragsyteren til neste år.

Det er videre ventet at andelen fornybare energikilder vil fortsette å øke fremover, og i 2021 kan veksten bli 10%. IEA tror fornybare kilder vil forbigå kull som den fremste kilden til elektrisitet på verdensbasis i 2025. Nesten halvparten vil komme fra vannkraft, men sol- og vindkraft opplever også sterk vekst.

Samtidig varsler IEA at økningen i fornybare energikilder kan falle igjen fra 2022. Grunnen er at subsidier i viktige land som USA og Kina utgår dette året. Derfor er det viktig at myndigheter sørger for forutsigbare rammevilkår. Dersom subsidieordningene opprettholdes, kan sol- og vindkraft få en kapasitetsøkning på hele 25% i 2022.

For mer informasjon, les rapporten i sin helhet her.

Bilde © IEA

Artikkel fokus
Marked