Rapport: Havet som en løsning på klimaendringene

The Ocean as a Solution to Climate Change

En forskningsrapport fra Havpanelet viser at havet kan bidra til 20 prosent av de nødvendige klimakuttene. 

The Ocean as a Solution to Climate Change viser at havnæringene vil kunne spille en større rolle i å bekjempe klimaendringene enn først antatt. Fem områder blir trukket frem som spesielt viktige:

  • Fornybar energi til havs (offshore havvind, flytende solceller,bølgekraft og tidevannsenergi) 
  • De-karbonisering av skipsfarten
  • Redusere miljøpåvirkningen fra havbruk og øke matproduksjon fra havet 
  • Beskytte og gjenopprette marine økosystemer
  • Karbonlagring under havbunnen

Havvind blir trukket frem som den energiformen som har størst potensial til å redusere klimagassutslipp, og kan potensielt dekke hele verdens strømbehov i 2050. 

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Bilde © Havpanelet

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning