Rapport: Havvind kan dekke verdens fremtidige energibehov

IEA Offshore Wind Outlook

Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) vil markedet for offshore vind være femten ganger så stort om tjue år. Dersom produksjonen flyttes ut på dypt hav, kan flytende havvindmøller i teorien produsere 11 ganger verdens totale energibehov innen 2040.

Offshore vind utgjør bare 0,3% av dagens globale strømproduksjon, men har et enormt vekstpotensial. Det anslås at sektoren vil tiltrekke seg investeringer på rundt 1000 milliarder dollar frem mot 2040, og kostnadene vil kunne reduseres med 40 %. Utviklingen vil drives av teknologiutvikling, fallende kostnader og klimapolitikk.

Europa kan beholde ledelsen

Europa har allerede begynt å satse stort på havvind, og bare de neste fem årene er det planlagt 150 nye prosjekter. Kontinentet ligger langt fremme på havvindteknologi, og er dermed godt posisjonert til å beholde sin ledende posisjon. I dag ligger kapasiteten på rundt 20 GW, men den kan øke til 130 GW innen 2040 dersom det blir tilrettelagt fra politisk side.

Dette vil derimot ikke være nok til å nå EUs mål om karbonnøytralitet innen 2050, og Europa må øke kapasiteten til hele 180 GW for å lykkes. Det ville gjort havvind til den største energikilden på kontinentet. Rapporten understreker at kapasiteten kan bli enda større dersom man øker etterspørselen etter havvindprodusert hygrogen.

Samtidig vil Europa møte tøff konkurranse fra Kina. Storbritannia er i dag det landet med størst installert kapasitet, men det er ventet at Kina vil overta ledelsen allerede i 2025. Kina har i dag en kapasitet på 4 GW, og prognosene tilsier at den vil øke til 110 GW innen 2040. Ifølge IEA kan den strekke seg til 170 GW om Kina øker sin innsats på klimafronten.  

Olje-og gassektoren må utnytte sin kompetanse

Offshore vind skaper store muligheter for olje-og gassleverandører, og rapporten understreker at sektoren potensielt kan kapre 40% av markedet. Her vil norsk leverandørindustri kunne innta en særskilt posisjon og sikre at Norge beholder sin ledende posisjon innenfor maritim teknologi.

Selv om prognosene ser lovende ut, vil det store vekstpotensialet til havvind være avhengig av økt innsats og investeringer fra både myndigheter og industrien selv.

Offshore Wind Outlook 2019 er IEAs mest omfattende gjennomgåelse av havvindmarkedet til dags dato, og er en del av den årlige rapporten World Energy Outlook. For mer utfyllende informasjon, les hele studien her.

Bilde: © IEA

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked