Rapport: Insentiver for å støtte den sirkulære økonomien

Submitted by Martine Farstad on fre, 02/07/2021 - 12:41
Incentives to boost the Circular Economy – A guide for Public Authorities

Europa er fremdeles svært avhengig av en gjennomstrømning av nye materialer, utvunnet, kjøpt og bearbeidet til varer, og til slutt kastet. Dette har en negativ effekt på miljø, biologisk mangfold og helsen til innbyggerne. Det gjør også Europa avhengig av import av ressurser. Det nåværende bruk-og-kast-samfunnet gir ikke produsenter nok insentiver til å produsere mer sirkulære produkter. Mange produkter er designet for å være funksjonelle for en kort bruksfase, er ikke lett å gjenbruke, reparere eller resirkulere, og mange er kun laget for engangs bruk.

Ekspertgruppen for finansiering av sirkulær økonomi har utviklet en veileder for å støtte offentlige myndigheter i å identifisere de mest egnede insentivene for å øke omstillingshastigheten til en sirkulær økonomi på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. Insentivene skal håndtere svikt eller feil i markedet som forhindrer eller forsinker omstillingen til sirkulære produkter, tjenester og løsninger.

Insentiver spiller en viktig rolle i prising av negative eksterne virkninger, styrer markedene mot bærekraft, og driver atferdsendringer.

Ofte må man finne en balanse mellom ulike typer insentiver:

  • Lovgivning: Insentiver baser på beskatning eller som tar sikte på å lette markedsadgangen for sirkulære materialer eller produkter, eller designkrav
  • Myke insentiver: eksempelvis grønne avtaler for å implementere beste praksis, eller finansielle instrumenter
  • Permanente og midlertidige insentiver: eksempelvis deponiskatt, eller grønne lån
  • Nye og dristige typer insentiver som eksempelvis resirkuleringskreditt, og mindre dristige insentiver
  • Push-og-pull-insentiver

I tillegg vil bevisstgjøring være et viktig verktøy for å utfylle insentiver. Når forbrukerne tar mer bærekraftige valg, stimuleres markedet til å tilby mer bærekraftige produkter og tjenester til rimeligere priser. Insentiver kan skape verdier, redusere investeringsrisiko, og forbedre konkurransekraften til verdikjeder som gir miljøfordeler sammenlignet med lineære økonomier. Dette gagner både økonomien og samfunnet på sikt.

Les hele rapporten, Incentives to boost the Circular Economy – A guide for Public Authorities, her.

Artikkel fokus
Marked