Rapport: Materialeffektivitet og smarttelefoner

smarttelefon pixabay

Rapporten beskriver hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå økt materialleffektivitet for smarttelefoner.

I Europa blir en smarttelefon i gjennomsnitt skiftet ut etter bare to år. Dersom alle i Europa beholder telefonen ett år lenger, kan man ifølge det Europeiske Miljøbyrået redusere CO2-utslippene med to millioner tonn, som tilsvarer utslippene til en million fossile biler. Det er også svært viktig at gamle smarttelefoner blir resirkulerte ettersom de inneholder mange viktige metaller.

Rapporten Guidance for the Assessment of Material Efficiency viser at 51% av gamle telefoner liggende ubrukt hjemme, og sjeldne jordartsmetaller og andre råvarer går dermed tapt. 36% av brukte smarttelefoner blir solgt videre, og kun 15% blir samlet inn for resirkulering.

Rapporten foreslår følgende tiltak for fremme økt materialeffektivitet:

 • Produktdesign
  Smarttelefoner må inneholde resirkulerte komponenter, og designes på en måte som begrenser materialbruk. De må også være lett å gjenvinne, for eksempel ved at det er enkelt å demontere de ulike delene.

   
 • Holdbarhert
  Smarttelefoner må designes for å vare lenger, eksempelvis ved å øke holdbarheten til batteriet. De må også ha tilstrekkelig minne for å kunne oppdatere programvarer og apper.

   
 • Robusthet
  Smartelefonene bør være vanntette og robuste nok til å tåle fall.
   
 • Reparerbarhet
  Det må bli enklere å reparere smarttelefoner, og uavhengige aktører som bruktbutikker og verksteder må få tilgang på originale reservedeler. Telefonene må også være lett å demontere for reparatører, og dette må kunne gjøres ved hjelp av vanlig verktøy. I tillegg er det viktig at det er rimeligere å reparere enn å kjøpe nytt.

Rapporten peker også på at det er viktig at forbrukere får tilstrekkelig informasjon om vedlikehold, og for eksempel hva de kan gjøre for å øke levetiden til batteriet. Videre må både offentlige myndigheter og produsenter informere om hvor viktig det er å gjenvinne smarttelefoner for å sørge for at kritiske råvarer går tilbake i kretsløpet. I tillegg må det være enkelt for forbrukere å levere inn gammel elektronikk.

Les hele rapporten her.

Bilde © Pixabay/wir_sind_klein

 

Artikkel fokus
Marked