Rapport: Transportinnovasjon for bærekraftig utvikling - Et kjønnsperspektiv

Cover Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective

OECD's Internasjonale Transportforum (ITF) har lagd et kompendium "Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective" med fokus på at innovasjon innen transport - enten det innebærer ny teknologi, nye forretningsmodeller eller sosial innovasjon - bør utformes for å ta hensyn til behovene til og optimalisere tilgangen til muligheter for alle reisende. Kompendiet viser at fremtiden for mobilitet kan være mer inkluderende og bærekraftig der mobilitetstjenester bruker teknologi og andre innovative løsninger tilpasset kvinners behov og der innovative tilnærminger forbedrer kvinnens profesjonelle muligheter innen transport.

Ulike forfattere presenterer relaterte utfordringer og foreslår gjennom positive eksempler løsninger for transportinnovasjoner for å betjene kvinner og jenter, løsninger som til slutt kan resultere i mer inkluderende og bærekraftig transport. Eksempler er fra forskjellige transport, inkludert luftfart, vei og jernbane, og det adresserer relaterte muligheter og utfordringer på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Rapporten kan leses i sin helhet her på OECDs nettsider.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Kategorier