Rapport: Tysklands hydrogenstrategi

Tyskland hydrogenstrategi

Tyskland har lansert en ambisiøs strategi som skal bidra til å akselerere utviklingen av hydrogenteknologi i landet. Målet er en produksjonskapasitet på 5GW innen 2030, og 10GW innen 2040. Strategien underbygger Tysklands ambisjon om å bli en global leder innen hydrogenproduksjon og hydrogenrelatert teknologi.

Utslippsfri hydrogen vil kunne spille en sentral rolle i å redusere CO2-utslippene, og kan bli en viktig bidragsyter til EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. Med sin nasjonale hydrogenstrategi skaper Tyskland et sammenhengende rammeverk for fremtidig produksjon, transport og bruk av hydrogen. Hydrogen anses som et kjerneelement i overgangen til et fornybart energisystem, og landet vil investere 9 milliarder euro på den nye hydrogensatsingen. 7 milliarder skal brukes til å utvikle hydrogenteknologi i Tyskland, mens resten er øremerket utvikling av internasjonale partnerskap.

Viktige målsettinger i strategien er:

  • Avkarbonisere produksjonsprosesser ved hjelp av utslippsfri hydrogen, spesielt innen kjemisk industri og stålindustri
  • Lage et juridisk rammeverk
  • Styrke konkurranseevnen til tyske selskaper gjennom forskning og utvikling, samt eksport av innovative hydrogenteknologier
  • Sikre en fremtidig nasjonal forsyning av utslippsfri hydrogen

Strategien fokuserer på grønn hydrogen, men understreker at blått hydrogen kan bli viktig i en overgangsperiode. 

Les hele strategien her (på tysk). Engelsk versjon er vedlagt. 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Marked