Rapport: Utsiktene for fornybar energi

IEA Renewables 2019

Det internasjonale energibyrået IEA anslår at den globale kapasiteten innen fornybar energi vil øke med 50% de neste fem årene. Det tilsvarer en økning på 1.200 GW, og utgjør hele USAs kapasitet på strømproduksjon.

IEA har oppjustert prognosene med 13 % siden i fjor grunnet teknologiutvikling, lavere priser for sol-og vindkraft og EUs mål om å øke andelen fornybar energi til minst 32 % innen 2030. Politiske tiltak og kostnadsreduksjoner vil være de største driverne bak den raske veksten i fornybar kraftkapasitet. 

Det er ventet at nye installasjoner av solcellepaneler på hus, leilighetskomplekser, næringsbygg og fabrikker vil stå for hele 60% av økningen, mens offshore vind vil utgjøre 4 %. Kina vil stå for halvparten av veksten i solenergi, og kan i 2021 forbigå Europa og ta ledelsen målt i installert kapasitet. Tre fjerdedeler av fornybar energi vil komme fra Kina, Europa, USA, India, Japan og Brasil.

Med den store veksten i solceller, skriver IEA at finansieringen av kraftnettene må endres slik at andre forbrukere ikke blir sittende igjen med en skyhøy nettleie. 

Rapporten må kjøpes, men hovedfunnene kan leses her.

Bilde © IEA

Artikkel fokus
Marked