Smart-løsning for avfallsinnsamling bedrer livskvaliteten for byens innbyggere

Submitted by Martine Farstad on tir, 08/06/2021 - 11:36
Granada waste collection

Tilbake i 2017 startet Granada City Council og Ferrovial Services, sammen med Cisco, et prosjekt for smart avfallsinnsamling. Her ble dataanalyse anvendt for å øke effektiviteten.

Seks nabolag i byen fungerte som piloter i prosjektet, hvor sensorer ble plassert i søppelkonteinere og sendte sanntidsdata om hvor fulle de var. Dette har gjort det mulig å optimalisere og prioritere rutene for avfallsinnsamling.

Data fra sensorer, sammen med urban informasjon relatert til vær, trafikk, og spesielle aktiviteter eller hendelser, blir sendt til Ferrovial Services dataanalyseplatform. Ved hjelp av analytiske modeller og algoritmer, genereres optimale henteruter for å tømme søppelkontainere. Den nye tilnærmingen til avfallsinnsamling basert på data og dynamisk beslutningstaking etter byens behov har ført til mer effektiv søppeltømming og medfølgende kostnadsreduksjoner.

I tillegg har prosjektet bidratt til å forbedre levestandarden i byen ved å redusere forurensing og støy, da denne tilnærmingen krever færre søppelbiler og mindre kjøring enn tidligere.

 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning