Studietur til Cádiz - Blå vekst-prosjekter ved Gibraltarstredet

Submitted by Nikolai Grødum… on tir, 15/11/2016 - 15:40
UiC-illustrasjon

I starten av november dro jeg til sørvest-Spania for å knytte kontakt med havforskningsaktørene i den andalusiske kystbyen Cádiz. Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.

Universitetet i Cádiz (UiC) er driveren bak og koordinatoren for the International Campus of Excellence in Marine Science (CEIMAR) –  et samarbeidsprosjekt mellom syv universiteter i Spania, Portugal og Marokko. Med nærhet til den enorme biodiversiteten i Gibraltarstredet har satsingen en unik lokasjon i forhold til havforskning. CEIMAR har syv forskningssentre, og hovedbase i Cádiz. Satsningen har et interdisiplinært fokus, med følgende spesialiseringsområder:

  • Knowledge of the sea
  • Resources of the sea
  • Management of the sea
  • Engineering and the sea
  • Cultural value of the sea
  • Health and the sea

CEIMAR arbeider aktivt for internasjonalisering, og er blant annet med i det iberoamerikanske nettverket Ibermar og det europeiske nettverket EuroMarine. I tillegg til akademia er over 30 næringslivsaktører, som Santander og CEPSA, involvert i satsingen.

Rosa Vazquez og Anders Jelmert snakker om universitetets marinkulturlaboratorium
Rosa Vazquez og Anders Jelmert snakker om universitetets marinkulturlaboratorium

I løpet av to dager ble jeg introdusert for en rekke ambisiøse prosjekter fra universitetets forskningsgrupper. Til tross for geografisk avstand og klimaforskjeller finnes det flere fellesområder mellom Cádiz og Agder, som lange maritime tradisjoner, et sterkt havforskningsmiljø, og en relativt lik befolkningsmengde. Interessen for Agders aktører var stor blant de fremmøtte forskerne, og forhåpentligvis vil besøket legge grunnlag for videre samarbeid mellom de to regionene. 

Anders Jelmert fra Havforskningsinstituttet var med på besøkets første dag for å knytte kontakt med forskere for potensielle samarbeidsprosjekter. Dag én startet med en mottakelse fra administrasjonen ved UiC og medlemmer av CEIMAR, før vi ble tatt med på omvisning i marinkultur- og algelaboratoriene.

Rosa Vazquez, leder for laboratoriet, viste oss diverse arter og hvordan avdelingen hennes arbeider med disse. Vi ble deretter presentert for algelaboratoriet til WasteWater PhotoBioTreatment-avdelingen. Her ligger fokuset på å anvende bioteknologi til bruk i vannbehandling, ved å kombinere energikonverteringsprosesser gjennom fotosyntese med mikroalger.

Etter at introduksjonene var overstått gikk vi over til hoveddelen av programmet – workshops i temaene Marine Resources and Biotechnology, Engineering for Blue Growth, og Marine Geochemistry og Biomedical Engineering and Telemedicine.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked