Verktøykasse for ansvarlig forskning og innovasjon

Submitted by Martine Farstad on tor, 03/06/2021 - 10:28
RRI TOOLS

Forskning og innovasjon er nødvendig for å løse globale utfordringer som klimaendringer, helse, og forurensning.

RRI (Responsible Research and Innovation) skal fremme forskning og innovasjon på en inkluderende og samfunnsorientert måte. RRI-Tools startet som et EU-finansiert prosjekt med mål om å samle en rekke verktøy som skal hjelpe interessenter med å implementere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI). I dag er det samlet over 1400 ressurser, som eksempelvis ulike verktøy, god praksis, prosjekter, dokumenter (håndbøker, retningslinjer, veiledninger, analyser, rapporter, undersøkelser mm.), videoer, og annen bakgrunnsinformasjon, på www.rri-tools.eu.

RRI tools

RRI-Tools skal bidra til opptak av forsknings- og innovasjonsprosesser som bedre imøtekommer samfunnets behov og forventninger. RRI-toolkit er laget for både enkeltpersoner, og institusjoner involvert i forskning, politikkutforming, næringsliv, utdanning eller sivilsamfunn. Temaer som Open Access, kjønnsbalanse, etikk, forskningsutdanning, offentlig forvaltning, og innbyggerinvolvering er noen av temaene som tas opp.

Artikkel fokus
Innovasjon