Agenda og kalender

Her vil du finne kommende arrangementer, både fra Horizon South Norway, men også andre arrangementer som er relevante for nettverket og våre satsingsområder.

Desember, 2018

NFR - H2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

06/07. desember kl 09:00 - 16:00, Trondheim, NTNU, Byggteknisk: Galleri 4

Kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. 
Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

For mer informasjon og påmelding, se her.

NFR - H2020 - Utveksling av forskningspersonal (MSCA RISE 2019)

07. desember, kl 10:00 - 12:00, Oslo, Forskningsrådet, Lysaker

2019-utlysningen for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under RISE i Horisont 2020 åpner 4. desember. Delta i informasjonsmøtet eller se strømmingen 7. desember 2018.

For mer informasjon og påmelding, se her.