Tidligere HSN-arrangementer og -aktiviteter

November, 2018

HSN - NFR - event - H2020 kurs på Impact

08/09. november, Oslo, Forskningsrådet

HSN-nettverket deltok på kurs om Impact delen i H2020 søknader. Kurset ble arrangert av NFR og gjennomført av Europa Media.

Oktober, 2018

HSN - event - Ny vekst workshop

23. oktober kl 08:30 - 12:00, Kristiansand,

Sammen med Egde Consulting og DIGIN organiserte Sørlandets Europakontor en workshop på digitalisering 

HSN - Event - Hackathon on robotics related to H2020 blue growth calls

11. oktober 2018 kl 09:00 - 14:00, Edinburgh

Sørlandets Europakontor organiserte sammen med Scottish Enterprise en prosjektutviklings workshop med bedrifter fra Agder, Nederlande, Tyskland og UK.

HSN - event - Innovation Hub visit - ORCA Hub

10. oktober kl 09:00 - 16:00, Edinburgh, ORCA Hub

ORCA Hub, one of Europe's most interesting innovation actions in offshore robotics, AI and autonomous systems, held its first Industry Day at Heriot-Watt University, Scotland on 10th October. The ORCA Hub is an ambitious £36M programme aimed at addressing the offshore energy industry's vision for a completely autonomous offshore energy field.

Sammen med fire bedrifter fra Agder deltok vi på arrangementet.

September, 2018

NFR Horisont 2020 - Proposal Development - Focus Impact

04. september kl 09:00 - 15:30, Kristiansand, Universitetet i Agder

Kurs i Kristiansand: Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

For mer informasjon og påmelding, se her

August, 2018

Hvorfor EU-midler gjør Norge til et bedre samfunn

16. august, kl 16:30 - 18:00, Arendal, UiA telt

Visste du at norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram bare siden 2013 har tilført en verdi til Norge på hele 39 mrd. kroner ? De norske prosjektene som har fått penger involverer både bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Prosjektene har til hensikten er å finne løsninger på samfunnsproblemer innen bl.a. helse, transport, fornybar energi og mattrygghet.

Forskningsrådet og HSN-nettverket invitere til arrangementet. For mer informasjon, se her.

HSN - event; Citizen Science - "Kan vi få låne hjerne din litt?"

15. august, kl 11:15 -13:00, Arendal, Teaterplassen 3 

Nå kommer grasrotforskningen for fullt!

Ikke bare skal alle personer og organisasjoner i et utforskende samfunn, amatør eller profesjonell, få tilgang på forskningsdata og resultater – de skal også kunne ta aktiv del i å undersøke ulike spørsmål. 

«Citizen science – kan vi låne hjernen din litt?» vil løfte frem lokale eksempler på hvordan inkludere innbyggere og brukere av tjenester i forskning. Til å sette scenen har vi fått med oss administrerende direktør i Forskningsrådet, Jon Are Røttingen.

Se sammendrag her

Juni, 2018

Jean Monnet Forum

26. juni, kl 13:30 - 15:00, Kristiansand, UiA campus

UiA og HSN-nettverk invitere til Jean Minnet Forum 2019. 

For mer informasjon, se her.

Europapolitisk forum

06. juni kl 16:00 - 18:40, Kristiansand, Hotell Norden

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune er vertskap for et møte i Europapolitisk forum. Sørlandets Europakontor presenterer prosjekter PERISCOPE, HSN og Blue Forest

Mai, 2018

EU-rådgiversamling

28. mai kl 10 - 20, Oslo, Forskningsrådet, Drammensveien, Auditorium Moser

Forskningsrådet invitere EU-rådgiversamling. 

For påmelding, se her.

Business Speed dating

30. mai kl 08 - 14:30, Kristiansand, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate 9

GCE NODE Inviterer til Møtefora med inspirasjonsforedrag, etterfulgt av «speed-meetings». 

For mer informasjonwog påmelding, se her.

 

April, 2018

Virkemiddeldagen

10. april kl 08 - 11:30, Kristiansand, Rådhusgata 12

Business Region Kristiansand ønsker å bidra til at regionens virksomheter er oppdatert på hva virkemiddelapparatet er og hva det kan bidra med i ulike prosjekter.

For mer informasjon g påmelding, se her.

EU-nettverkssamling

17. april kl 10 - 16, Oslo, Forskningsrådet, Drammensveien 223

Sampling av alle regionale og tematiske EU-nettverk

 

Mars, 2018

HSN - event, Workshop for innovative SMBer om ulike EU programmer

19. mars kl 12 - 14, Kristiansand, GCE NODE i Tordenskjoldsgate 9, møterom Technology

I samarbeid med GCE NODE inviterer HSN-nettverket til informasjonsmøte om ulike EU-programmer med fokus på innovative SMBer

For mer informasjon og påmelding, se her.

HSN - event; Arbeidsverksted  - innovasjon i offentlig sektor

14. mars kl 09:30 - 15:30, Kristiansand, Sørlandet Kunnskapspark

Forskningsrådet Agder inviterer i samarbeid med HSN-nettverket, RFF Agder, Innovasjon Norge og fylkeskommunene i Agder til arbeidsverksted for innovasjon i offentlig sektor.

For mer informasjon og påmelding, se her

Februar, 2018

HSN - event; Idéverksted Helse og velferdsteknologi 2

27. feb kl 09 - 11:30, UiA kampus Kristiansand

EU-nettverket Horizon South Norway følger opp idéverkstedet om helse- og velferdsteknologi som fant sted før jul. Nå skal vi konkretisere de ideene som fremkom på det første ideverkstedet og forhåpentligvis er vi i startgropa på noen kule prosjekter. 

Se oppsummering her

 

November, 2017

HSN - event; Kick-off H2020 arbeidsprogram 2018-2020

21. nov kl 09 - 15, UiA kampus Kristiansand

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

Forskningsrådet presenterer de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med forskningsrådets representanter. Arrangementet blir en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere.

Se oppsummering her.

 

HSN - event, Styringsgruppe møte

17. nov 09 - 11.30, NIVA, Grimstad

Tema: Oppfølging av idéverkstedene, aktuelle utlysninger, H2020 kick-off

 

HSN - event; Idéverksted om helse og velferdsteknologi

03.november kl 09-12, UiA kampus Kristiansand, rom 46 215 (bygg 46, avdeling for lærerutdanning)

Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til økt livskvalitet og selvstendighet? Hvordan kan IKT-verktøy skape bedre behandling og oppfølging? Kan et IKT-verktøy gi sømløs samhandling?


På idéverkstedet samler vi næringsliv, akademia, frivillighet og offentlig sektor for å drøfte mulige løsninger på utfordringene. Målet er å skape nye samarbeid og legge grunnlag for utvikling av nye prosjekter.

Se oppsummering her.

 

HSN; Den store pengedagen 

03.november kl 10-13, Mandal, Lindesnesregionens Næringshage, Hollendergata 3

Trenger du å vite mer om hvordan din bedrift kan benytte offentlige støtteordninger og sikre finansiering av utviklingsprosjekter?

Da bør du besøke Den store pengedagen 3. november i Mandal. Her kan du svært effektivt få svar på hvordan din bedrift kan få økonomisk hjelp til å komme videre!

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

HSN; UiA og Norges forskningsråd inviterer til kick-off for det nye arbeidsprogrammet i Horisont 2020

21.november kl 09-15, UiA kampus Kristiansand

 

Oktober, 2017

HSN - event; Idéverksted om migrasjon 2

11.oktober kl 09-11.30,Kristiansand, Sørlandet kunnskapsparken, auditorium

EU-nettverket Horizon South Norway følger opp ideverkstedet om migrasjon for å videreutvikle problemløsende ideer til mulige prosjektskisser. – Horizon South Norway har som mål å få flere aktører i Agder til å delta i EU-programmet Horisont 2020.

Se oppsummering her.

 

September, 2017

HSN - event; UiA inviterer til Grant Writing Workshop med Robert Porter

28.september kl 09- 15, Grimstad

Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder har invitert Robert Porter til å holde kurs for å vise hvordan vi skriver profesjonelle og konkurransedyktige søknader til nasjonale og internasjonale utlysninger.

 

HSN - event; UiA inviterer til Grant Writing Workshop med Robert Porter

27. september kl 09 - 15, Kristiansand

Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder har invitert Robert Porter til å holde kurs for å vise hvordan vi skriver profesjonelle og konkurransedyktige søknader til nasjonale og internasjonale utlysninger.

 

HSN - event; UiA og NFR inviterer til to-dagers kurset om H2020 økonomi og rapportering

11.-12. september, UiA campus Kristiansand

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

August, 2017

NFR/HSN - event; Informasjonsmøte om EØS-midline 

22. august kl 10 - 12, Kristiansand, Sørlandets Kunnskapspark, Auditoriet

Forskningsrådet informerer i samarbeid med Sørlandets Europakontor og HSN-nettverk om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svarer på spørsmål.

Målgruppe: Forskere, administrativt ansatte ved forskningsinstitusjoner og klynger i Agder.

Se oppsummering her.

 

HSN - event; 26 milliarder grunner til å samarbeide med Sentral- og Øst-Europa

16. august kl 15.30 - 17, Arendalsuka, Arendal, Pigene på Torvet

EØS-minister Frank Bakke-Jensen presenterer EØS-midlene på 26 milliarder kroner, som skal brukes til konkrete prosjekter i Sentral- og Øst-Europa.

Se oppsummering her.

 

HSN - event; Teknologi som skal redde verden

15. august kl 14 - 16, Arendalsuka, Arendal, Eureka kompetanse

Globale klima- og samfunnsutfordringer krever nye løsninger. Ny teknologi gir mulighet for radikal endring for å bøte på klimautslipp og ressursutnyttelse. Vi gir deg en smakebit på spennende innovasjoner som skal gjøre verden til et bedre sted. Du får også innblikk i hvordan du kan få finansiert internasjonalt innovasjonsarbeid. 

Se oppsummering her. 

 

Mai, 2017

HSN - event; Idéverksted om migrasjon

31. mai kl 09-12, UiA, campus Kristiansand, B1 002

Hvordan kan flyktninger raskere integreres og bli en ressurs for samfunnet? Hvordan løser vi utfordringer med språkopplæring? Hvordan kan vi unngå radikalisering? 
På idéverkstedet ønsker vi å samle næringsliv, studenter, forskere, frivillighet og offentlig sektor for å drøfte mulige løsninger på utfordringene, med mål om samarbeid og utvikling av nye prosjekter.

Se oppsummering her.

 

HSN - event; Delegasjon fra Nord Nederland

15/16. mai, Grimstad og Kristiansand

Se oppsummering her. 

 

HSN - event; Idéverksted om urbane vannutfordringer

09. mai kl 12-16, UiA, campus Grimstad, Bluebox

Sammen med Bynett Sør, Norsk institutt for vannforskning, EU-nettverket #HorizonSouthNorway og Norges forskningsråd Agder, inviterer vi til idéverksted om vannutfordringer og -løsninger. Sammen skal vi finne problemene og identifisere løsningene. Verkstedet samler alle sektorer, og målet er at verkstedet vil føre til nye samarbeid og etter hvert nye prosjekter. 

For mer informasjon og påmelding, se her.

HSN - event; IKT i havrommet 2

04. mai kl 14-18, Kristiansand, Slottet, Teknova

April, 2017

HSN - event; IKT i havrommet 1

20. april kl 14-18, Kristiansand, Slottet, Teknova

 

Mars, 2017

HSN - event, Workshop SMB-instrumentet

30. mars kl 14-16, Kristiansand, Sørlandets kunnskapsparken

HSN - event; Informasjonsmøte med NCP`er om H2020 muligheter

29. mars kl 10-15.30, Kristiansand, Elkem, Fiskå

NFR stiller med eksperter blant annet for sirkulærøkonomi, bioøkonomi, råmaterial, digitalisering, SMBer og regional utvikling. I tillegg finnes det mulighet for bilaterale samtaler.

HSN - event; Workshop SMB-instrumentet

20.mars kl 12.30-14.20, Lindesnes Næringshage, Mandal

HSN - Dialogmøte e-helse alliansen Agder

16. mars kl 09-15, Grimstad, UiA

HSN - Dialogmøte NODE

09. mars kl 13-14.30, Kristiansand, Slottet NODE

 

Februar, 2017

HSN - Dialogmøte RKG Agder

28. februar kl 14.30-16.00, Arendal, Kulturhuset

HSN - Styringsgruppe, oppfølging av Agderkonferansen

03. februar kl 09-10.30, Kristiansand, Sørlandets kunnskapsparken

HSN - Den store pengedagen

01. februar kl 09-12, Grimstad 

 

Januar, 2017

HSN - event, Workshop SMB-instrumentet

25. januar kl 14-16, Flekkefjord

HSN - event; Agderkonferansen-etterseminar - Grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn

24. januar kl 14.00 - 16.00, Kristiansand, Kilden

Se oppsummering her.

 

Desember, 2016

HSN - Dialogmøte med Nord Nederland

09. desember, Brussel

Oppfølging av fokusturen vår 2016. Videreutvikling av konkret samarbeid: sensorteknologi+havrommet (NIVA, DMC), elektronisk pasient journaler (Arendal) droneteknologi (Arendal) Vocational training (AAFK), Groningen smart city (Kristiansand), pop up campus (UiA).   

HSN - Dialogmøte med Scottish Enterprise 

08. desember, Brussel

Informasjon om Agder regionen/aktører og kartlegging av potensielle samarbeidsområder, blant annet helse og velferdsteknologi og muligheter for Agder for å delta i Vanguard-initiativet, Energipiloter, microplastics (Grid Arendal), felles event i Brussel. Følges opp i vår 2017. 

HSN - Informasjonsmøte med Hanse Office

07. desember, Brussel

Informasjon om Agder regionen/aktører og kartlegging av potensielle samarbeidsområder, blant annet blå vekst og klyngesamarbeid. 

HSN - Informasjonsmøte med EuroTech Universities Alliance 

07. desember, Brussel

Informasjon om Agder regionen/aktører og kartlegging av potensielle samarbeidsområder. Følges opp i vår 2017 

November, 2016

HSN - presentasjon

29. november, Oslo

Presentasjon av HSN-nettverket under nettverkssamling ved NFR

HSN - dialogmøte med forskningsrådet 

10. novemberKristiansand

Dialog møte med NFR Agder om arrangementer 2017

HSN - presentasjon

09. november, Kristiansand

Presentasjon av HSN-nettveket ovenfor Forskerutvalget ved UiA

HSN - intern workshop 3

08. november, Kristiansand

Intern workshop med fokus på aktuelle scoping papers

HSN - søknadsskrivekurs 2

04. november, Kristiansand

Søknadsskrivekurs med Sean McCarthy, fokus på impaktdelen

HSN - studietur

02/03. november, Cadiz CEIMAR

Oktober, 2016

HSN - intern workshop 2

24. oktober, Kristiansand

Intern workshop 1 om aktuelle scoping papaers

HSN - presentasjon

19. oktober, Kristiansand

Presentasjon av HSN-nettverket ovenfor FoU administrativt utvalg ved UiA

HSN - Kort og godt seminar

12. oktober, Kristiansand

September, 2016

HSN - arbeidsmøte med næringssjefer i Agder 

17. september, Kristiansand

Informasjon om HSN-nettverket, H2020-muligheter for næringslivet, spesielt SMB-instrumentet, diskusjon om mobilisering. Oppfølging i november 2016

HSN - kick-off

15. september, Kristiansand

Kick-off møte, valg av styringsgruppe og godkjenning av handlingsplanen og budjettet

HSN - dialogmøte med Arendal Kommune

13. september, Arendal

Møte med næringssjefen, internasjonal rådgiver og rådgiver for helse og levekår om samarbeidet med nettverket

HSN - presentasjon

01. september, Grimstad, Internasjonalt Fagråd Agder

01. september, Grimstad, Den Store Pengedagen

August, 2016

HSN - intern workshop 1

31. august, Kristiansand

Workshop om arbeidsprogrammet 2016/2017

HSN - søknadsskrivekurs 1

24. august, Kristiansand

Søknadsskrivekurs med Sean McCarthy

HSN - presentasjon 

17. august, Arendal, Agder e-helse alliansen, Arendaksuka