Hva gjør vi for deg?

Illustrasjonsbilde

Horizon South Norway - Hva gjør vi for deg?

Det regionale EU-nettverket skal styrke Agders deltakelse i EU-programmet Horisont 2020. Programmet vektlegger små og mellomstore bedrifter, innovasjonsutvikling og fremragende forskning.

For å fremme og støtte opp om Agders deltakelse, tilbyr nettverket en rekke tjenester som er både gratis og uforpliktende.

Bli god på EU-prosjekter

Horizon South Norway bygger på samarbeid. Ved å gå sammen om satsinger på Horisont 2020, kan vi dra nytte av hverandres kompetanser og erfaringer. Mye av arbeidet i nettverket organiseres i grupper, basert på fag og sektorielle interesser. Kompetanse og råd fra erfarne deltakere deles i nettverket. Vi gjør hverandre gode. Delta derfor på våre arrangementer.

Prosjektutviklingsstøtte

Nettverkets sekretariat, Sørlandets Europakontor, er behjelpelig med individuell veiledning og rådgivning om Horisont 2020, SMB-instrumentet og Fast Track to Innovation, deltakelse, søknadsprosess og –utforming.
Ta kontakt med Sørlandets Europakontor for en uforpliktende prat om nettverket og deltakelse i EU-programmer. 

Kartlegging av muligheter

Horizon South Norway og sekretariatet i Sørlandets Europakontor har et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt praktisk innsikt i EUs satsingsområder, strategier og i det fremste og beste av praksis i Europa. Sekretariatet kan hjelpe deg med å finne nye muligheter i Europa gjennom Horisont 2020, enten som deltaker i prosjekt eller til å utvikle eget prosjekt.

Posisjonering

Suksess innen Horisont 2020 krever innsikt i europeiske strategier og satsinger. Nettverkets initiativtakere jobber aktivt på internasjonale arenaer med temaer som er sentrale i Horisont 2020. Initiativtakerne kan dermed støtte andre i å posisjonere og utvikle søknader. Europabanken.no formidler i tillegg praktisk informasjon om spennende aktører, prosjekter og god praksis fra Europa.

Partnersøk

Vi kan koble deg til relevante partnere for Horisont 2020 prosjekter. Nettverket jobber tett med europeiske nettverk og forskningsmiljøer, og vil således kunne hjelpe med å inkludere deg i eksisterende konsortia eller finne partnere til ditt prosjekt.