Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[Horisont 2020] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[Horisont 2020] Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker
[Horisont 2020] Øreproppene måler støynivået inne i brukernes øregang, og gir vibreringsvarsel dersom man utsettes for skadelig lyd.
[Horisont 2020] 20 løsninger skal bidra til reduserte kostnader, avfallsproduksjon og klimautslipp, samt økt sorterings- og gjenvinningsgrad
[Horisont 2020] Forskere skal bevise innvirkningen av mikroplast på marine systemer og klima
[Horisont 2020] Omfattende nettverk for kliniske studier skal styrke pandemiberedskap
[Horisont 2020] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
[Horisont 2020] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[Horisont 2020] Ved hjelp av prefabrikkerte og lett demonterbare komponenter, gjør RE4s innovative byggekonsept det mulig å bygge et nytt hus med opptil 100% gjenbrukbare strukturer.
[Horisont 2020] Digitale verktøy og hydrologisk modellering skal sikre robust vannforvaltning.
AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.