Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[Horisont 2020] Et preventivt strømgjerde skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.
[Horisont 2020] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[Horisont 2020] En ny generasjon koboltfrie batterier skal styrke EUs konkurranseevne innen avanserte batterimaterialer, samt gjøre Europa mindre avhengig av råvareimport.
[Horisont 2020] Prosjektet har offentliggjort rapporter og databaser med nyttig informasjon for offentlige myndigheter, avfallsselskaper og konsulenter innen kommunal avfallshåndtering.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet utvikler en ny energirenoveringsprosess for eksisterende bygg.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet tilbyr en forskningsdatasky for havforskning og den blå økonomien innen rammen av den europeiske vitenskapsskyen.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjekt for å demonstrere og validere et innovativt PTO delsystem for tidevannsturbiner.
[Horisont 2020] Sjeldne jordarter er viktig for utvikling av grønn teknologi. REE4EU skal sikre en stabil tilgang på jordartsmetaller, og gjøre Europa mindre avhengig av råvareimport.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektets inkubatorprogram hjelper aktører med å implementere grønne energisymbioseprosjekter på lokalt og regionalt nivå.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet demonstrerer bærekraften til flerbruksdrift i europeiske farvann.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.