Hvordan delta i Kreativt Europa

Illustrasjonsbilde

Som et EU-program er Kreativt Europa en mulighet for aktører i alle EUs medlemsland, samt EFTA-landene. Individuelle kan ikke selv søke om finansiering, men rundt 250.000 individuelle kunstnere vil likevel få støtte gjennom prosjekter som er sendt inn av kulturelle organisasjoner. 

Hvem får støtte?

Mer eller mindre alle prosjekter som mottar støtte vil ha en internasjonal dimensjon, og mesteparten av budsjettet brukes til å gi tilskudd til individuelle prosjekter. Programmet støtter også initiativer som forfølger likeartede mål, som Europeiske kulturhovedsteder, Europeisk kulturarvmerking, de Europeiske kulturarvdagene, og fem EU-priser (EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, EU Prize for Contemporary Architecture, EU Prize for Literature, European Border Breakers Awards, og EU Prix MEDIA).

Søknadsinformasjon

Kulturelle og kreative aktører er aktører innenfor sektorer der aktivitetene er basert på kulturelle verdier og/eller kunstnerisk og kreativ utfoldelse. Typiske sektorer er: arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, audiovisuell (film, TV, spill og multimedia), kulturarv, design, festivaler, musikk, scenekunst, forlag og visuell kunst.

  1. Enheten som søker, eller som deltar i et prosjekt som søker om EU støtte, må ha vært registrert som en juridisk enhet i minst 2 år ved søknadsfristtidspunktet.
  2. Norske aktører kan både stå som prosjektleder og koordinerende enhet eller som prosjektdeltaker og medlemsorganisasjon. Norske aktører deltar i Kreativt Europa på lik linje med aktører fra EUs medlemsland.
  3. Alle søkere må registrere seg i søknadsportalen.
  4. Fristene i utlysningstekstene er absolutte – begynn i god tid før fristen!
  5. Utlysninger av midler, resultater og nyheter om Kreativt Europa – delprogrammet for kunst og kultur vil bli publisert fortløpende på Kulturrådets Kreativt Europa-sider.