Prosjekter

[European Regional Development Fund (ERDF)] Fremmede plantearter er en av de største utfordringene for europeiske økosystemer. APPLAUSE iverksetter en ny sirkulærøkonomisk løsning.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektets inkubatorprogram hjelper aktører med å implementere grønne energisymbioseprosjekter på lokalt og regionalt nivå.
[Interreg Europa] TITTAN-prosjektet forbedrer kvaliteten og ytelsen til regionale helsevesener i forhold til sunn og aktiv aldring på europeisk nivå
[Interreg Europa] EU_SHAFE-prosjektet har som mål å forbedre politikk og praksis for aktiv og sunn aldring i syv europeiske regioner.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet demonstrerer bærekraften til flerbruksdrift i europeiske farvann.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjekt med fokus på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn.
MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[Horisont 2020] Horizon 2020s RAMSSES-prosjekt har mål om å oppnå en anerkjent og etablert rolle for avanserte, innovative materialer i den europeiske maritime industrien.
[Horisont 2020] Horizon 2020s HNSciCloud er et partnerskap mellom 40 offentlige og private aktører for å etablere en felles hybrid skytjenesteplattform for åpne forskningsdata.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[Horisont 2020] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.