Prosjekter

[Horisont 2020] Genteknologien mRNA skal hjelpe kroppen med å lage sin egen medisin mot kreft.
[Interreg] SMART WASTE skal forbedre regional og kommunal avfallshåndtering gjennom erfaringsutveksling og god praksis
[European Regional Development Fund (ERDF)] Gratis kurs som fokuserer på sirkulær økonomi og en ny app som måler forbruk skal øke miljøbevisstheten blant innbyggerne i Antwerpen.
[Interreg Europa] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[Erasmus+] Målrettede opplæringsprogram skal styrke elektromobilitetssektoren
[Horisont 2020] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[Interreg Europa] Interreg prosjektet skal bidra til å implementere sysselsetting i regionale strategier
[Active and Assisted Living Programme] Toalettet som reduserer fare for fall og ulykker skal hjelpe både eldre og individer med nedsatt funksjonsevne
[Horisont 2020] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[Horisont 2020] Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker
[Horisont 2020] Øreproppene måler støynivået inne i brukernes øregang, og gir vibreringsvarsel dersom man utsettes for skadelig lyd.
[Horisont 2020] 20 løsninger skal bidra til reduserte kostnader, avfallsproduksjon og klimautslipp, samt økt sorterings- og gjenvinningsgrad