ALBATTS – Styrker kompetansen i batterisektoren

Prosjektakronym
ALBATTS - Alliance for Batteries Technology, Training and Skills

 

ERASMUS+ prosjektet satser på kompetansehevende tiltak for batterisektoren.

Prosjektet ALBATTS ønsker å bidra til elektrifisering av transport i Europa og fasilitere skiftet til grønn energi. For å oppnå dette er det behov for å styrke kompetanse på tvers av verdikjeder involvert i elektromobilitet, batteriproduksjon og energilagring. ALBATTS setter derfor kompetansehevende tiltak på agendaen, og styrker opplæringstilbud.  

Avdekker kompetansebehov og utvikler opplæringsplaner 

Analyser av markedsbehov og kartlegging av relevante ferdigheter skal avdekke hvilken kompetanse som trengs fremover. Prosjektet skal analysere arbeidsmarkedet, identifisere og definere nye yrkesroller, matche utdanningsbehov med eksisterende pensum og opplæringsprogrammer, samt utforme nye utdanningsstrukturer. ALBATTS initierer et tettere samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner for å utarbeide opplæringstilbud. Prosjektet vil også bistå med veiledning og rådgivning knyttet til utplassering og arbeidstrening. Dette skal bidra til målrettet og effektiv omskolering, slik at flere kan arbeide innenfor batterisektoren.

Tverrfaglig samarbeid avdekker felles behov 

Prosjektet har involvert aktører på alle nivåer i verdikjeden (råmateriale, prosessering, produsenter av cellekomponenter, gjenvinning). Dette skal bidra til å implementere felles verdier for batteri-energi-sektoren, både på med tanke på miljømessige og etiske hensyn. En tverrfaglig allianse på tvers av batteri- og elektromobilitetssektoren skal styrke det europeiske arbeidsmarkedet. 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 985 074
Kontakt prosjekt

info@project-albatts.eu

Tags