Blue Circular Economy – Øker andelen resirkulert fiskeutstyr

Prosjektakronym
Blue Circular Economy (BCE)

Blue Circular Economy skal hjelpe bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.

Marin forsøpling har blitt et stort miljøproblem, og plast og gammelt fiskeutstyr utgjør en stor risiko for fugle-og dyreliv. Målet med Blue Circular Economy er å hjelpe små og mellomstore bedrifter (SME-er) som tilbyr produkter og tjenester innenfor resirkulering av fiskeutstyr med å nå ut til et større marked. Prosjektet skal også jobbe for at resirkuleringsprosessen er miljøvennlig og økonomisk gunstig, slik at gjenvinningsgraden øker.

I tillegg skal det etableres en klynge på flere nivå, som har til formål å forbinde og katalysere SME-enes virke i kystregionene i Nordlig Periferi og Arktis. Gjennom klyngen skal aktørene dele erfaringer og god prakis.

Prosjektet bygger videre på erfaringene fra Circular Ocean (2015-2018), hvis mål var å demonstrerte at marint avfall og kassert fiskeutstyr kan være en verdifull ressurs.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 690 661
Kontakt prosjekt

info@bluecirculareconomy.eu