BSR Stars S3 – Bidrar til regionalt samarbeid innen smart spesialisering

Prosjektakronym
BSR Stars S3


BSR Stars S3 utvikler kompetanse og kapasitet til regionale innovasjonsaktører for å gjøre dem bedre rustet til å implementere regionale smart spesialiseringsstrategier (S3). Prosjektet har også fokus på koblingen mellom FoU-miljøer, klynger og SMBer.

Prosjektet fokuserer på tverrfaglig og grenseskridende samarbeid innen smart spesialisering, med særlig fokus på sirkulær- og bioøkonomi med digital økonomi som bidragsyter. BSR Stars S3 utvikler integrerte støtteinfrastrukturer og styringsverktøy som skal bidrar til økt kapasitet og kompetanse blant innovasjonsaktører, som veiledning fra internasjonale eksperter, workshops, deling av god praksis og tilgang til testfasiliteter. Målet er å utvikle en transnasjonal tilnærming til implementeringen av de regionale og nasjonale smart spesialiseringsstrategiene.

Prosjektets fulle navn er Smart Specialization in bio- circular- and digital economy in the Baltic Sea Region.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 618 958
Kontakt prosjekt

Esa Kokkonen, The Baltic Institute of Finland
Director
+358 50 516 9111
esa.kokonen@tampere.fi

Johanna Leino, The Baltic Institute of Finland
Development Director
+358 50 436 3233
johanna.leino@tampere.fi