Build-in-Wood – Reduserer klimagassutslippene fra byggesektoren

Prosjektakronym
Build-in-Wood


Build-in-Wood ønsker å øke mengden trevirke i fleretasjes bygninger. Målet er å redusere klimagassutslippene fra byggebransjen.

Byggesektoren står for 40% av energiforbruket og 30% av klimagassutslippene i Europa. Dersom man øker bruken av trevirke i fleretasjes bygg, kan det bidra til en vesentlig utslippsreduksjons ettersom tre binder CO2. Det er derimot knyttet en del regulatoriske utfordringer knyttet til høybygg i tre, som brann, lyd og statikk.

Build-in-Wood ønsker derfor å gjøre det enklere for byggenæringen å velge tre, samt demonstrere miljømessige, økonomiske og sosiale fordeler ved å bruke trevirke. Prosjektet peker blant annet på bedre inneklima, hurtigere byggeprosess, lettere materialer og høyt potensiale for prefabrikasjon. Trebyggene vil være mellom tre og tolv etasjer.

Prosjektet fokuserer på hele verdikjeden, og det skal gjennomføres testing, analyser og simuleringer av konstruksjonssystemer og fasadelementer for trebygg. Dette skal gi et dokumentert, bærekraftig og kostnadseffektivt trevirke som kan brukes både på nye og gamle konstruksjoner. Partnerne skal også se på hvordan man kan gjenbruke trevirke fra bygg som skal rives, samt utvikle biprodukter fra produksjonsavfall.

Prosjektets fulle navn er Sustainable Wood Value Chains For Construction Of Low-Carbon Multi-Storey Buildings From Renewable Resources. 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€10 298 863
EU-tilskudd
€8589678
Kontakt prosjekt

Niels Morsing, director Teknologisk Institut Danmark:
nmo@teknologisk.dk