CALL4SMS – Plattformsløsning for smarte mobilitetstjenester

Prosjektakronym
CALL4SMS

Milano, München, Helmond, Zalaegerszeg, og Vigo er alle med i prosjektet CALL4SMS med mål om å designe og utvikle en felles metodikk og plattform for bymiljøtesting av automatiserte og smarte mobilitetsløsninger, som gjør det mulig å sammenligne ytelsen i ulike miljøer. De fem byene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet.

Brukerfokus er viktig for at prosjektet skal lykkes med å utvikle en plattform for smarte mobilitetsløsninger. Brukernes krav og ønsker vil defineres i henhold til bestemte brukergrupper. Systemet skal sikre at brukernes behov i de ulike byene møtes, samtidig som forretningsaspekter er gjennomtenkte og lønnsomme. Datasikkerhet vil få ekstra oppmerksomhet i prosjektet.

Akademia er også inkludert i prosjektet, og skal utvikle metodikken for plattformen. De allerede eksisterende mobilitetsløsningene i partnerbyene skal også analyseres, både de som er i bruk og de som er under utvikling. Et sett KPIer vil vise ytelse og kvalitet.

De planlagte oppgavene er som følger:

  • Byene setter krav for tjenestene
  • Beste tilgjengelige teknologier (BAT) samles inn i partnerregionene
  • Identifisering av muligheter og alternativer dor innbyggerengasjement iverksettes
  • Problemstillinger avklares og barrierer brytes for implementering av de nyeste innovasjonene og teknologiene for å utvikle plattformen
Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Kontakt prosjekt
Filtrer prosjekt på tema