CoFBAT - Utvikler koboltfrie batterier

Prosjektakronym
CoFBAT


CoFBAT skal utvikle en ny generasjon koboltfrie batterier for stasjonær energilagring. Målet er å styrke EUs konkurranseevne innen avanserte batterimaterialer, samt gjøre Europa mindre avhengig av råvareimport.

Kobolt er en viktig ingrediens i li-ion-batterier, og etterspørselen er ventet å vokse raskt de kommende årene. I 2023 kan det blir mangel på kobolt, og råmaterialet er også etisk problematisk. Mellom 50-60% av verdens koboltressurser er lokalisert i det politisk ustabile Kongo, og blir blant annet utvunnet ved bruk av barnearbeid.

CoFBAT utvikler et koboltfritt katodemateriale for Li-ion-batterier. Resultatet skal bli en ny generasjon batterier med lengre levetid, lavere kostnader og forbedret sikkerhet. Prosjektet vil også se på muligheten for å øke resirkuleringen av kritiske elementer. Dette vil bidra til å styrke konkurranseevnen i Europa, og gjøre kontinentet mindre avhengig av å importere kritiske råvarer.

Prosjektets fulle navn er “Advanced material solutions for safer and long-lasting high capacity Cobalt Free Batteries for stationary storage applications”.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 957 796
EU-tilskudd
€7957796
Kontakt prosjekt

Prosjektetkoordinator:

Carlos Concepcion
carlos.concepcion@torrecid.com

Filtrer prosjekt på tema